Objavljen zbornik radova Konferencije mladih Zapadnog Balkana: Regionalna saradnja i integracija 2020

Centar za balkanske studije (BSC) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) sa zadovoljstvom objavljuje zbornik radova s konferencije pod nazivom: Western Balkans Youth Conference: Regional Cooperation and Integration (WBYC’20) [Konferencija mladih Zapadnog Balkana: Regionalna saradnja i integracija]. Konferencija je održana 10. jula 2020. godine. WBYC’20 promoviše misiju Centra za balkanske studije koji se zalaže za razvoj, unapređenje i podsticaj mladih u istraživačkom radu širom svijeta. Primarni fokus WBYC’20 je bio okupljanje mladih istraživača i prezentacija njihovih radova na temu regionalne saradnje i integracija.

Konferencija je bila platforma za razmjenu mišljenja, iskustava i istraživačkih rezultata među budućim istraživačima na poljima umjetnosti, humanističkih, društvenih i tehničkih nauka.
Dakle, konferencija je studentima i mladim istraživačima pružila priliku da diskutuju o novim inicijativama koje su u vezi sa trenutnim i budućim socio-političkim, ekonomskim i naučnim izazovima i problemima saradnje i integracije na Zapadnom Balkanu.
Organizacija ove konferencije ne bi bila moguća bez podrške Studentskog parlamenta Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (SPIUS) i članova organizacionog odbora kojeg su činili: Amar Buljubašić, Amar Karađuz, Hena Begović, Erna Hrstić, Oğuzhan Çoklü, Caner Albayrak i Selma Ibrekić. WBYC’20 je primjer zajedničkog rada ka savladavanju izazova na Zapadnom Balkanu. Upravo zbog toga, snažno vjerujemo da je glas mladih neophodan i presudan u oblikovanju budućnosti Zapadnog Balkana.
WBYC’20 je također imala značajnu podršku članova naučnog odbora kojeg su činili mr. Hamza Preljević, Dr. Muhidin Mulalić, Dr. Mirsad Karić, Dr. Aliye Fatma Mataracı, Dr. Mehmed Ganić, Dr. Senad Bušatlić, Dr. Goran Šimić, Dr. Aliaksandr Novikau, Dr. Azra Branković, Dr. Emil Knezović, Dr. Šejma Aydin, Dr. Ena Kazić, Dr. Tarik Namas, Dr. Benjamin Duraković i Dr. Jahja Muhasilović. Oni su osim pružene podrške pri organizaciji konferencije učestvovali i u procesu recenzije i moderiranje panela na konferenciji.
Zbog trenutne COVID-19 krize, WBYC’20 je održana virtuelno. Učesnici su prezentovali svoje istraživačke radove uživo putem video plaftorme. Platforma je također korištena za interakciju među učesnicima i virtuelno umrežavanje. Dakle, učesnici su imali priliku da istraže trenutna društvena, politička i ekonomska pitanja u kontekstu istraživačkih studija. Zatim su razmijenili poglede, iskustva, otkrića i uspostavili nove veze i buduću saradnju.
Zbornik radova Western Balkans Youth Conference: Regional Cooperation and Integration (WBYC’20) se sastoji od 11 istraživačkih radova koji su odabrani poslije strogog procesa recenzije od strane dva recenzenta za svaki rad. Zatim su svi pristigli radovi provjereni na tekstualne sličnosti i plagijarizam pomoću Turnitin-a tj. licenciranog softvera. Jedanaest istraživačkih radova u ovom zborniku istražuju odrednice životnog vijeka u EU i na Zapadnom Balkanu; legalne i kriminalne posljedice pranja novca; zakonodavstvo, transnacionalnu pravdu, mirovne studije i pomirenje; demokratizaciju na Zapadnom Balkanu, političko učešće na Zapadnom Balkanu, ekonomski razvoj i zaposlenje; dijasporu i nevladin sektor.

Posljednji postovi