OP Revolt: Komunikacija sa vijećnicima/cama u Tuzli

Kako stupiti u kontakt sa predstavnicima/cama lokalne vlasti, donijeti promjene u svoju zajednicu i iskoristiti svoje građansko pravo demokratskog učešća?

U sklopu projekta pod nazivom “I družba je služba”, podržanog od Grada Tuzla u sklopu Javnog poziva za dodjelu Granta za projekte za mlade, od juna do decembra 2023. godine, Omladinski pokret Revolt realizovat’ će različite formalne i neformalne aktivnosti koje će unaprijediti komunikaciju mladih i predstavnika/ca lokalne vlasti.

Kroz projekat, mladi iz Tuzle i okoline imali su priliku upoznati se sa radom, nadležnostima i značajem lokalne vlasti i ulogom gradskih vijećnika/ca u procesu donošenja odluka. U srijedu, 19. jula, saznajte kako iskoristiti predstavljene mehanizme i stupiti u direktnu komunikaciju sa vijećnicima/cama, osobama koje u Gradskom vijeću imaju ulogu zastupnika/ca interesa građana/ki Tuzle.

Pridružite nam se u srijedu, 19. jula, u 17h u Ateljeu Ismeta Mujezinovića, gdje ćemo uz moderaciju i iskustva Omera Berbića, vijećnika u Gradskom vijeću Grada Tuzla, saznati kako iskoristiti svoje građansko pravo, stupiti u kontakt sa vijećnicima/cama Gradskog vijeća Grada Tuzla i boriti se za promjene u lokalnoj zajednici!

Prijave putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYyfPYRdvPFsvDaWAHLOcvh7ZT80bFCfAil6LU7JCU5SKng/viewform

 

Preuzeto sa: revolt.tuzla

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“