Osnovana Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla

Nakon što je 28.jula 2020. godine Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona izdalo saglasnost za osnivanje Srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla, navedena škola je zvanično i osnovana.
Općinski sud u Tuzli je dana 12.10.2020. godine izdao Rješenje o registraciji i upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Tuzli.  Time je u Bosni i Hercegovini pokrenut novi, inovativni pristup obrazovanju i odgoju.
U namjeri da se u Bosni i Hercegovini ponudi jedan inovativan pristup obrazovanju djece i mladih, prije dvije godine od strane Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja „Mladi Tuzle“ u saradnji sa regionalnim timom stručnjaka u polju obrazovanja, odgoja, kulture i umjetnosti pokrenut je proces izrade elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja „Savremeno-umjetničke škola“ Tuzla. Koncept škole zasniva se na doprinosu poboljšanja kvalitete obrazovanja i odgoja djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz primjenu savremenih metoda učenja i praktikovanje specifičnih modela inovativne dramske pedagogije.
Učenici će se obrazovati za savremena zanimanja u polju umjetnosti, društvenih i humanističkih nauka, a po završetku Savremeno-umjetničke škole moći će nastaviti obrazovanje na svim fakultetima/akademijama umjetnosti, društveno-humanističkih, filozofskih, prirodno-matematičkih, informacionih, ekonomskih, pravnih, medicinskih i edukacijsko-rehabilitacijskih područja obrazovanja.
Upis prve generacije je školske 2021/2022. godine.
Uskoro će biti objavljena web stranica škole sa svim potrebnim informacijama.
(RTV7)