Otvoren konkurs za poziciju programskog koordinatora/ke u Bosni i Hercegovini

Trag fondacija sa sedištem u Beogradu, Mileševska 5/I-6 i kancelarijom u Sarajevu, Splitska 14 raspisuje konkurs za otvorenu poziciju na radnom mestu programski koordinator/ka za program filantropije u BiH.

Svrha pozicije:

Koordinatorska pozicija podrazumeva pružanje podrške timu Trag fondacije za razvoj lokalne filantropije i lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovini (BiH). Koordinator/ka će biti odgovoran/na za planiranje i praćenje implementacije programa posvećenog razvoju lokalnih fondacija u ovoj zemlji i operativno sprovođenje zadataka u njegovoj/njenoj nadležnosti. Koordinator/ka će takođe biti zadužen/a za promociju programa, kao i za održavanje kontakta sa partnerima i saradnicima na terenu, kako bi ciljevi programa bili pravovremeno postignuti. U sklopu svog posla, koordinator/ka će imati i niz administrativnih zadataka koji su usmereni na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja kancelarije Trag fondacije u BiH i administrativno-finansijsko upravljanje programom.

Potrebne kvalifikacije:

 • Državljanstvo i/ili dozvola boravka i rada na teritoriji BiH
 • Visoka stručna sprema
 • Minimum pet godina iskustva u neprofitnom sektoru
 • Iskustvo u pisanju, implementaciji projekta i izveštavanju donatorima
 • Dobre komunikacijske veštine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja
 • Sposobnost rada u timu i individualno
 • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
 • Poznavanje osnova rada na računaru (Word, Excel, Access i Outlook) i drugih alatki za online rad (Zoom, Canva, Mentimeter i slično)
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)

Ključne kompetence:

 • Poznavanje stanja u civilnom sektoru u BiH, a poželjno i u regionu
 • Iskustvo rada na organizacionom razvoju
 • Poznavanje oblasti fandrejzinga od pojedinaca i poslovnog sektora
 • Iskustvo u organizovanju različitih tipova onlajn i oflajn događaja;
 • Poznavanje osnova administracije
 • Veštine analize budžeta i praćenja troškova
 • Iskustvo u istraživanju potreba i evaluaciji rezultata programa
 • Poznavanje oblasti komunikacija ka široj javnosti
 • Odlične organizacione sposobnosti i veštine prioritizacije
 • Prilagodljivost
 • Sposobnost za samostalno obavljanje posla uz minimum supervizije

Uslovi rada:

 • Ugovor na minimum godinu dana sa mogućnošću produženja (probni rad 6 meseci)
 • Pola radnog vremena (20 sati nedeljno)

Način prijavljivanja:

Prijava uključuje motivaciono pismo i CV (na BHS ili engleskom jeziku) i kontakte dve osobe koje su reference za prethodno iskustvo. Prijavu je potrebno dostaviti na e-mail adresu konkurs@tragfondacija.org, zaključno sa petkom, 28. januarom u 17 časova. Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane. Trag će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.
Trag fondacija poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i versku pripadnost, godine, fizičke sposobnosti ili seksualnu orijentaciju.

tragfondacija.org