Otvorene prijave za projekat iz oblasti ljudskih prava: “EUTH – Youth Advocating in EU”

Pokrivene zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Turska.

Civil Rights Defenders pozivaju mlade na Zapadnom Balkanu i Tursku da se prijave za drugu generaciju učesnika u EUTH – Youth Advocating in EU projektu.

ŠTA?

Inicijativa obuhvata nekoliko aktivnosti lobiranja i zagovaranja, a sve su usmjerene na uključivanje mladih u procese kreiranja dokumenata i politika vezanih za mlade na EU nivou. Opšti cilj je povećati vidljivost mladih i njihovog mišljenja, stavljajući mlade kao važne aktere u program ljudskih prava i vladavine zakona u procesima pridruživanja EU.

  1. Prva aktivnost je online obuka za predstavnike mladih iz regiona koja se fokusira na zagovaranje / lobiranje u evropskim institucijama, kao i na to kako napisati dokument o politici. Po jedan kandidat iz svake države biće pozvan da učestvuje u online obuci koja se održava od 18. do 22. maja 2020. u vremenskom intervalu od 15: 30-18h.
  2. U drugoj fazi, od sedam učesnika iz prve faze biće zatraženo da razviju analizu stanja mladih u vezi sa ljudskim pravima i politikom, uz pomoć spoljnih mentora. Ove analize, nakon što budu okončane, biće distribuirane relevantnim akterima.

  3. Krajem 2020. godine ili kasnije, u zavisnosti od mjera povezanih sa COVID-19, održat će se okrugli sto u Evropskom parlamentu u kome će biti uključeni predstavnici mladih iz regiona, razgovarat će o omladinskoj politici i pitanjima ljudskih prava koja se tiču mladih ljudi sa zapadnog Balkana u okviru procesa evropskih integracija.

  4. Predstavnici mladih iz regiona biće takođe pozvani da učestvuju u daljoj posjeti zagovaranja u Briselu tokom 2021. godine.

Izabrani učesnici, po jedan od šest zemalja zapadnog Balkana u procesu pridruživanja EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija) i Turska dobit će malu naknadu za svoj rad. Takođe će biti pokriveni troškovi za posjete Briselu.

Prijavite se za učešće u projektu do 8. maja 2020.

Više informacija: Call-for-participants-Regional-Youth-Dialogue-2nd-generationDownload