People in Need (PIN) traži Stručnjaka/stručnjakinju za izradu plana i programa za obuku savjetnika za zapošljavanje uz podršku

PROJEKTNI ZADATAK/TERMS OF REFERENCE  ZA IZRADU PLANA I PROGRAMA OBUKE ZA SAVJETNIKE/CE ZA ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU

1.     Pozadina

People in Need (PIN) je nevladina, neprofitna organizacija utemeljena na idealima humanizma, slobode, jednakosti i solidarnosti. Ljudsko dostojanstvo i slobodu smatramo temeljnim vrijednostima. Vjerujemo da bi ljudi bilo gdje u svijetu, trebali imati pravo donositi odluke o svom životu i uživati prava izražena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima. Za više informacija o organizaciji posjetite https://www.clovekvtisni.cz/en/; https://www.facebook.com/PINBaH
People in Need (PIN) trenutno sprovodi projekat pod nazivom “Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” sa fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat je podržan od strane vlade  Češke Republike.
Projekat traje trideset mjeseci, a završava u decembru 2022 godine. Opšti cilj projekta je poboljšati status osoba sa intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) da ostvaruju svoja prava u bosanskohercegovačkom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam uključenih gradova.

2.     Cilj plana i programa obuke za savjetnike/ce za zapošljavanje uz podršku

Savjetnici/e za zapošljavanje uz podršku su presudni za zapošljavanie OSI. Savjetnici/e za zapošljavanje uz podršku pomažu OSI u svakoj fazi procesa zapošljavanja – od stvaranja životopisa i analize sposobnosti i interesa OSI, preko angažmana potencijalnih poslodavaca do početne podrške na poslu.
Plan i program obuke ima za cilj osigurati održivost zapošljavanja  OSI u Bosni i Hercegovini. Plan i program će se koristiti za obuku budućih savjetnika/ica za zapošljavanje uz podršku.

3.     Obim posla

Očekuje se da  tim konsultanata/ica (tim eksperta/ica) dostavi plan i program obuke, uključujući nastavne jedinice/module:

 • Teorijska pozadina zapošljavanja uz podršku (npr. medicinski model vs. socijalni model invaliditeta, definicija zapošljavanja uz podršku i njegove faze);
 • Zapošljavanje uz podršku iz perspektive socijalnog rada i psihologije (npr. kako komunicirati sa osobama sa intelektualnim poteškoćama, kako napisati životopis, pristup usmjeren na osobu);
 • Pravni aspekti zapošljavanja uz podršku (npr. uvod u relevantne zakone i ugovore)
 • Ekonomski aspekti zapošljavanja uz podršku (npr. izrada poslovnih planova, angažman potencijalnih poslodavaca).

Tijekom implementacije projekta Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, pilot obuka je već razvijena i organizirana za prvu grupu savjetnika/ca. Dnevni red i materijali za obuku dostavit će se odabranim konsultantima/cama i poslužit će kao osnova za razvoj plana i programa obuke. Pored toga, projektni tim razvio je nekoliko dokumenata i obrazaca za usmjeravanje savjetnika/ca u identifikaciji korisnika/ca (klijenata/ica), potencijalnih poslodavaca i formulare za izvještavanje. Ovi materijali će takođe biti uključeni u plan i program obuke.

4.     Zahtjevi za konsultante/ice

Očekuje se da će posao sprovesti tim eksternih konsultanata/ica – eksperta/ica iz relevantnih područja (socijalni rad, psihologija, socijalna pedagogija, pravo, posao ili druga relevantna područja) – iskusnih u temama relevantnim za zapošljavanje uz podršku i zapošljavanje OSI.
Od konsultanata očekujemo slijedeće:

 • Da su pouzdani i efikasni sa širokim znanjem u svojim područjima i sposobnošću da ih primijene u kontekstu OSI u Bosni i Hercegovini;
 • Sa iskustvom u oblasti prava OSI, posebno osoba sa intelektualnim poteškoćama, i njihovog zapošljavanja;
 • Prethodno iskustvo u stvaranju materijala za obuku, uključujući praktične vježbe i interaktivne aktivnosti;
 • Sposobnost usaglašavanja plana i programa obuke sa drugim odabranim stručnjacima;
 • Minimalna obrazovna kvalifikacija konsultanata/tica mora biti univerzitetska diploma iz srodnih područja studija (društvene nauke, socijalni rad, socijalna pedagogija, psihologija, pravo, poslovnig stidija/ekonomije ili druga srodna područja);
 • Poznavanje službenih jezika u Bosni i Hercegovini u  govoru i pismu.

5.     Očekivani rezultati i okvirni vremenski raspored

Od odabranih konsultanata/ica očekuje se da predaju jedan ili više jedinica/modula (uz dogovor) plana i programa obuke. Plan i program obuke treba pripremiti na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini i elektronskim putem dostaviti PIN-u. (Word ili PDF format)
Očekivano trajanje rada je maksimalno 12 dana (3-4 dana za svaku jedinicu/modul). Plan i program obuke trebao bi se izraditi u aprilu i maju 2021 godine i predati PIN-u do kraja maja (tačan datum će biti naknadno definiran).

6.     Postupak ponude

Zainteresovani kandidati/kinje u svojoj ponudi trebaju dostaviti sljedeće dokumente :

 • CV i najmanje dvije reference
 • Kratki opis sadržaja odabranih jedinica/modula
 • Finansijsku ponudu

Ponudu je potrebno dostaviti na e-mail adresu mahir.hujic@peopleinneed.cz do 20. aprila (23:59 CET).

 • Nepotpune ponude ili ponude primljene nakon datuma zatvaranja neće se uzimati u obzir.
 • Datum do kojeg možete tražiti dodatna pojašnjenja je 15.04.2021 godine.
 • Upite za pojašnjenja slati na na e-mail adresu: mahir.hujic@peopleinneed.cz
 • PIN će dostaviti povratne informacije o odabranim kandidatima do 23. aprila 2021. godine.

(mreža-mira)