Posjetite i registrujte se na web stranici Snaga lokalnog

Pozivamo vas da posjetite web stranicu USAID projekta Snaga lokalnog!

Registruj se! Koristi online bazu donatora! Objavi vijesti iz svoje zajednice! Nadji partnera!
Web stranica www.snagalokalnog.ba predstavlja centralno mjesto i resursni centar u okviru  kojeg će organizacije civilnog društva, institucije vlasti, poslovni sektor, građani i građanke, aktivisti i aktivistice, donatori i donatorke, koji_e žive, djeluju i rade u Bosni i Hercegovini imati priliku pronaći veliki broj informacija koje će im pomoći u svakodnevnom radu, učenju, dijeljenju iskustava i međusobnom umrežavanju.
Registrujte se u bazi podataka kako bi na jednostavan način pristupili velikom broju usluga i informacija koju snagalokalnog nudi.
Šta sve nudi www.snagalokalnog.ba?
Imate ideje, a trebate novac da ih ostvarite?
Pogledajte Direktorij donatora koji daje pregled 690 donatora i poziva za projekte te pretražite i elektronsku bazu donatora koja će se ažurirati na dnevnoj osnovi.
Imate informacije koje želite da podijelite sa drugima?
Kako bi podržala kulturu solidarnosti, Snaga lokalnog je kreirala Google mapu da na jednom mjestu prikupi i javno promovira aktivnosti koje provode civilno društvo, volonteri i drugi dionici koji podržavaju ljude u potrebi, lokalne zajednice, pokazujući solidarnost i empatiju.
Objavljujete vaše pozive za projekte? Objavite ih na www.snagalokalnog.ba!
Imate druge informacije, o edukacijama, aktivnostima u lokalnim zajednicama ili tražite partnerstvo? Uključeni ste u neke filantropske aktivnosti?
Pošaljite informacije i omogućite nam da napravimo sveobuhvatnu bazu organizacija te promoviramo vašu organizaciju i njene aktivnosti.
Želite nam se pridružiti ili imate neke komentare, preporuke? Pišite na email info@snagalokalnog.ba.
Srdačni pozdravi od tima Snage lokalnog
O projektu!
Misija Snage lokalnog je jačanje inicijativa zajednica koje okupljaju građane kako bi se bavili konkretnim problemima i unaprijedili svoja susjedstva, zajednice, gradove i, na kraju, obnovu uvjerenja da naše djelovanje u stvari sve može promijeniti.
Snaga lokalnog će poboljšati lokalne kapacitete za rješavanje relevantnih razvojnih izazova koji utiču na društvo Bosne i Hercegovine. U okviru ove inicijative Mreža mira će uspostaviti i upravljati web platformom koja će omogućiti razmjenu informacija između svih aktera, te mapirati odnose i uticaje unutar civilnog društva, javnih i lokalnih institucija, kao i poslovnog sektora za lokalne inicijative u BiH.
Krajnji cilj USAID-evog projekta Snaga lokalnog koji implementira Mreža za izgradnju mira je da doprinese unapređenju lokalnih kapaciteta za rješavanje relevantnih razvojnih izazova koji utiču na društvo Bosne i Hercegovine. 
Želimo da se u aktivnosti uključe sve osobe koje žele postati pokretači promjena u svojim zajednicama kroz rad na unaprijeđenju postojećih društvenih procesa i zaštitu prirodne okoline.
Projekat podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)
Mišljenja i izjave koje su navedene na ovoj web stranici ne oslikavaju nužno mišljenja Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.