Postani članica ili član Odbora Omladinske banke!

Fondacija Mozaik realizuje program Omladinske banke u partnerstvu sa 49 partnerskih Opština/Općina/Gradova (Berkovići, Bihać, Bileća, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Cazin, Čelinac, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Donji Vakuf, Drvar, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gračanica, Gradiška, Istočna Ilidža, Jezero, Kladanj, Kneževo, Konjic, Kostajnica, Kotor Varoš, Laktaši, Lopare, Ljubinje, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Novo Goražde, Odžak, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Rudo, Sokolac, Stanari, Šipovo, Tešanj, Travnik, Ugljevik, Usora, Zavidovići, Zenica, Žepče i Živinice).
Omladinska banka Berkovići: Poziv za mlade 2020 | Herceg ...
Programom upravlja Odbor Omladinske banke. U 2020. godini kroz program Omladinske banke u BiH u 63 opštine/općine/grada odobrili smo 434 projekta mladih ukupne vrijednosti 974.893 KM koji realizuju 1.448 mladih i 55 mikrobiznisa mladih ukupne vrijednosti 109.080 KM.
Prijavi se na linku.