Power Up Seminar – Prikupljanje sredstava za omladinske organizacije

# Omladinski aktivizam je dio tvojih svakodnevnih aktivnosti?

# Intenzivno si angažovan/a na projektima koji donose korist mladima?

# Spreman/a si raditi na sebi i poboljšati svoje vještine?

# Zanima te prikupljanje sredstava (fundraising) za omladinski sektor?

# Želiš steći praktična znanja koja će ti biti od velike koristi u tvom angažmanu?

Fondacija SHL je pripremila nešto za tebe – Power Up Seminar koji predstavlja najveći i najzahtjevniji SHL-ov seminar namijenjen je mladima koji intenzivno rade u nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ovaj put, tema Power Up Seminara je: Prikupljanje sredstava za omladinske organizacije. Seminar će biti implementiran u II faze.

Prikupljanje sredstava je neizbježan dio upravljanja jednom organizacijom. Potreba da se prikupi novac za realizaciju aktivnosti ili rad organizacije i da se osigura finansiranje iz različitih izvora nije pitanje mode, već potrebe za osiguranjem dugoročne finansijske održivosti i osiguranje sredstava za pružanje kvalitetnih programa i aktivnosti.

Kada su u pitanju omladinske organizacije, zbog specifičnosti svoga rada kompletan koncept prikupljanja sredstava moraju planirati i realizovati korak po korak.

Kako bi se koncept prikupljanja sredstava približio mladima ili voditeljima omladinskih organizacija, oni koji budu učestvovali u ovom seminaru će biti u mogućnosti da uče više o sljedećim oblastima:

1. Filozofija prikupljanja sredstava;

2. Menadžment prikupljanja sredstava;

3. Izvori i metode prikupljanja sredstava;

4. Plan kampanje prikupljanja sredstava za omladinske organizacije.

Učešće na seminaru je besplatno, a specifična situacija je otvorila vrata za kombinaciju online i učenja uživo. Možete se prijaviti kao pojedinac ili kao grupa ispred neke NVO ili neformalne grupe. Seminar je zamišljem u dvije faze:

I FAZA: MOOC (Massive Open Online Courses) na SHL Moodle platformi i sastoji se iz dva segmenta. Prvi segment se tiče teorijskog znanja o samoj temi, učesnici će kroz razne materijale imati priliku da prošire svoje znanje o temi prikupljanja sredstava. Kroz drugi segment seminara, učesnici će imati priliku da stečeno znanje odmah primjene, na taj način uspješnim kompletiranjem Power Up Seminara, učesnici će pored znanja, na praktičan način pripremiti kampanju prikupljanja sredstava. Prva faza seminara se održava online u periodu od 06.05.2022.- 22.05.2022. godine.

II FAZA: Seminar uživo na koji će biti pozvani učesnici koji su završili seminar, a čiji angažman na prvoj fazi komisija ocijeni kao najprespektivniji. Na ovom trodnevnom seminaru učesnici će imati priliku proširiti svoje znanje o prikupljanju sredstava, te zajedno sa trenerom usavršiti svoje akcione planove prikupljanja sredstava. Druga faza seminara se održava u Sarajevu, u trening centru “SHL house” u periodu od 17.06.-19.06.2022. godine. 

Prijavnicu možete popuniti ovdje najkasnije do ponedjeljka, 26.04.2022. do 12.00h.

SHL tim će vršiti odabir učesnika/ca na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni/e će u utorak, 28.02.2022. biti obavješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici.

Za sva pitanja i nejasnoće, naš SHL tim ti stoji na raspolaganju putem e-mail adrese:seminari@shl.ba

Power Up Seminar – Prikupljanje sredstava za omladinske organizacije (shl.ba)

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.