Poziv na edukaciju „Javni nastup u teoriji i praksi“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizira jednodnevnu edukaciju na temu „Javni nastup u teoriji i praksi“, koja će se održati u ponedjeljak, 20.06.2022. godine u prostorijama VTK BiH (ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo).

Svakodnevno se u poslovnom okruženju suočavamo s potrebom za dobrim javnim nastupom. Javni nastup ne podrazumijeva samo davanje izjava za medije i držanje govora, nego i učešće na poslovnim sastancima, pregovorima i prezentacijama. Dobri javni nastupi uposlenih bitno doprinose poboljšanju imidža kompanije i poboljšavaju poslovne rezultate.

Pozivno pismo i Program edukacije možete preuzeti ovdje.

Predavačica na edukaciji je gospođa Melisa Sefer-Licin, PR Direktor u kompaniji Sarajevska pivara d.d. koja ima dugogodišnje novinarsko iskustvo. Posljednjih 15 godina se bavi odnosima s javnošću i marketingom. Sprecijalizirana je za krizno komuniciranje i strateško planiranje. Kroz rad u PR i marketinškoj agenciji sarađivala je s mnogobrojnim inozemnim i domaćim klijentima iz različitih oblasti privrede. Predavanja koja sadrže praktične module, bez mnogo teoretiziranja, i konkretne vježbe, poslušalo je više od 700 osoba iz privrednog i javnog miljea BiH. Više o predavačici na: https://www.linkedin.com/in/melisa-sefer-1457ab4b/

Edukacija je namijenjena svima koji imaju interes da se detaljnije upoznaju s navedenim temama i time poboljšaju svoj javni nastup, komunikaciju i sposobnosti prezentiranja i pregovaranja. Učestvovati mogu članovi menadžmenta na svim nivoima, čiji je posao i prezentiranje ideja, usluga ili proizvoda, kao i vlasnici kompanija i osobe zadužene za imidž i medijske nastupe.

Nakon odslušane edukacije polaznici će…
• Shvatiti razliku između toga kako mi sebe poimamo, a kako nas doživljavaju drugi tokom javnog nastupa
• Ovladati tehnikama neverbalne komunikacije
• Naučiti kako se prilagoditi na osnovu mikroekspresija drugih i voditi komunikaciju
• Poboljšati tehnike dobrog govorništva
• Naučiti kako se prilagoditi publici i biti zanimljiv
• Poboljšati odnos prema predstavnicima medija i medijski nastup
• Kroz praktični trening pred kamerom, kratki intervju s polaznicima seminara i analizu i preporuke sagledati svoje jake i slabe strane u javnom nastupu

Prijava učešća se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca. Krajnji rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 16.06.2022. godine do 12:00 sati.

Za učešće na edukaciji predviđena je kotizacija u iznosu od 200,00 KM + PDV. U cijenu kotizacije je uključeno:
• Jednodnevno predavanje (6 školskih sati; program u prilogu)
• Prilagođena, skraćena elektronska prezentacija predavačice
• Ručak i osvježenje na pauzama
• Intervju sa polaznikom (praktičnio dio edukacije)
• Analiza polaznika nakon obavljenog intervjua (praktični dio edukacije)
• Certifikat VTK BiH

Za tri (3) i više prijavljenih polaznika ispred iste kompanije odobravamo popust od 10% na cijenu ukupnog iznosa kotizacije.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je gospodin Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u VTK BiH. Telefon: +387 33 566 204 & E-mail: mirza.konjo@komorabih.ba

komorabih.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi