Poziv za aktivistice za sudjelovanje u programu: Političko osnaživanje žena

Fondacija Friedrich Ebert i Forum lijeve inicijative pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u Mentoring programu „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na socijaldemokratskim vrijednostima i principima.
Rok za prijavu je 11. juni 2021. godine do 00:00h.
Prijaviti se možete putem linka.
Više informacija na: https://www.fli.ba/poziv-za-aktivistice-za-sudjelovanje-u…/…