Poziv za dostavljanje radova za osmi broj časopisa Sui Generis

Direkcija za evropske integracije poziva sve autorice i autore da pošalju svoje radove za  naučno-stručni časopis Sui generis u kojem se, uz poštivanje najviših akademskih standarda, bavimo temama vezanim za Evropsku uniju i proces pristupanja Bosne i Hercegovine.
EU Resurs
Nastavljajući kontinuitet uspješne saradnje s akademskom zajednicom i u osmom broju Sui generis-a želimo dati priliku autoricama i autorima za profesionalno i objektivno istraživanje i analizu strukture, institucionalnog okvira i značaja Evropske unije, kao i procesa evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na status Bosne i Hercegovine u kontekstu novog pristupa i metodologije pridruživanja EU.
Rok za slanje naučnih i stručnih radova je 30. septembar 2021. godine.
Upute autorima možete vidjeti ovdje.
Molimo vas da elektronsku kopiju rada šaljete u MS Word file formatu na mail sui.generis@dei.gov.ba.
Časopis Sui generis je indeksiran u CEEOL bazi.
(dei.gov.ba)