Poziv za dostavu ponuda za usluge PR-a i oglašavanja

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge PR-a i oglašavanja za potrebe Fairwork projekta ocjenjivanja uslova rada na digitalnim platformama u Bosni i Hercegovini u skladu sa dole navedenim opisom posla. Svi materijali i informacije potrebne za obavljanje posla će biti blagovremeno dostavljene odabranom ponuđaču.

OPIS POSLA

CREDI centar pridružio se Fairwork projektu u okviru kojeg će raditi na ocjenjivanju i rangiranju radnih uslova radnika na platformama. Fairwork projekat vodi Oxford Internet institut, Univerzitet u Oxfordu i Centar društvenih nauka u Berlinu. Ovaj projekat je razvio metodološki pristup koji koriste istraživači širom svijeta kako bi u skladu sa pet principa pravednog rada (pravedna naknada, pravedni uslovi, pravedni ugovori, pravedno upravljanje i pravedno zastupanje) procijenili uslove rada na digitalnim platformama. Pod digitalnim platformama misli se na platforme koje posreduju i olakšavaju razmjenu poslova između poslodavaca, radnika i korisnika (npr. Glovo ili Korpa).

Projekat je u završnoj fazi istraživanja i očekuje se da će izvještaj sa rezultatima istraživanja biti objavljen krajem augusta 2023. Za potrebu promocije rezultata istraživanja, u okviru projekta planirana je informativna kampanja u cilju podizanja svijesti o važnosti prava radnika na platformama u BiH. Za potrebe ove informativne kampanje, potrebna nam je ponuda za provođenje sljedećih usluga:

Redizajn plakata za oglašavanje putem biloboarda na osnovu dostavljenog šablona. Organizaciju zakupa po jednog oglasnog mjesta u užem centru grada na period od 15 dana u terminima 24.08.-07.09.2023. godine i to u sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka i Mostar.
Usluge digitalnog marketinga i targetirano dijeljenje postova na društvenim mrežama za vrijeme i nakon objave izvještaja i to 5 postova na različitim kanalima (Facebook, LinkedIn, Twitter).
Osiguranje medijskog praćenja događaja na kojem će se predstaviti izvještaj, što uključuje kontaktiranje relevantnih medijskih kuća i novinara, uz mogućnost dogovaranja eksluzivnog medijskog pokrovitelja, što će biti obaveza izabranog ponuđača.
Ponuda treba sadržavati opis načina implementacije svake od tri navedene stavke, te može uključivati primjerke prethodno implementiranih sličnih zadataka za druge organizacije. Planirano vrijeme za realizaciju svih usluga je od 15.08.-15.09.2023. godine.

USLOVI DOSTAVE PONUDA

Ponude se dostavljaju isključivo elektronskim putem u jednom dokumentu koji sadržava tehnički opis i finansijsku ponudu.

Ponuda mora biti dostavljena na engleskom jeziku i sadržavati sljedeće informacije:

Ime i adresu kompanije, kontakt telefon, e-mail i ime kontakt osobe.
Opis ponuđenih usluga.
Listu prethodno obavljenih sličnih/istih zadataka uz reference.
Detaljni pregled troškova i uslove plaćanja u KM sa PDV i protuvrijednost usluge u GBP za sve tri navedene komponente odvojeno, kao i zbirnu cijenu cjelokupne ponude.
Ponuda mora biti važeća 90 dana, a cijena nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Potvrdu da kompanija može primati uplate iz Velike Britanije u valuti GBP.
Opciju da se ponuda može ugovoriti parcijalno za komponente opisane u Opisu posla.
VLASNIŠTVO I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Kompanija će predati sve izrađene materijale CREDI centru, kao i prenijeti prava intelektualnog vlasništva, u njihovom stvarnom obliku, te pravo korištenja prema svom nahođenju.

ODABIR PONUĐAČA I DODJELA UGOVORA

Ponude će biti razmatrane od strane CREDI-a i Internet instituta Univerziteta u Oksfordu na osnovu dostavljenog opisa, prethodnog profesionalnog iskustva, cijene, potrebnog vremena i drugih relevantnih elemenata. CREDI zadržava pravo da intervjuiše ponuđače. Osim tehničke i finansijske ponude, kao jedan od kriterija odabira će služiti i predloženo vrijeme potrebno za izvođenje zadataka. Izabrani ponuđač će zaključiti ugovor direktno sa Univerzitetom u Oksfordu.

DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

Tehnička i finansijska ponuda trebaju biti dostavljene u jednom .pdf dokumentu na adresu contact@credi.ba najkasnije do 17.07.2023. do 16:00 sati. Ponude moraju biti adresirane na:

University of Oxford’s Oxford Internet Insitute
1 St Giles, Oxford, OX1 3JS
United Kingdom

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju. Unaprijed se zahvaljujemo na dostavljenoj ponudi.

Preuzeto sa: mreza-mira.net

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“