Poziv za medijsko praćenje projekta “Mladi i ovisnost“

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod“ realizuje Projekat „MLADI I OVISNOST“ podržan od strane Federlanog Ministarstva obrazovanja i nauke.

Sadržaji projekta:

  •  Prikazivanje edukativnih filmova u saradnji sa Pozorištem mladih Tuzla: “Trica“ i “Virtuelni zatvor“

Oba filma tretiraju temu ovisnosti mladih o kockanju i igrama na sreću, a nakon prikazivanja filmova, planirano je održavanje:

  •  Edukativne radionice na temu prevencije ovisnosti uz angažman stručnih lica iz Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i Policijske uprave Kladanj.

Prema pokazateljima navedenim u Strategiji za mlade općine Kladanj značajno mjesto u patologiji zdravlja mladih zauzimaju poremećaji i bolesti povezani sakorištenjem psiho-aktivnih supstanci i ovisnosti o igrama na sreću.

Organizovanje  tematskih edukativnih radionica  o štetnosti ovisnosti bi doprinjelo jačanju životnih sposobnosti mladih, kako da nauče brinuti o svom zdravlju,  zadovoljavaju svoje potrebe na način koji ne ugrožava zdravlje te naučiti kako da se odupru  negativnom uticaju i pritiscima vršnjaka i društva kao i edukovanju o organizovanju aktivnosti u slobodnom vremenu koje podržavaju i promovišu zdrav život, sport i aktivizam mladih.

Pozivamo Vas da ispratite sadržaje  za sve nas značajnog projekta.

Projekat će biti realizovan u Domu kulture u Kladnju u petak; 07.10.2022.godine od 11 sati.

Hvala na razumijevanju, pomoći i podršci!

Posljednji postovi