Poziv za prijavu radova za časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) BROJ 10

Uredništvo časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) je u procesu pripreme desetog broja naučnog časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) čiji je izdavač Univerzitet u Sarajevu – Filozofski Fakultet. Priprema i objavljivanje navedene publikacije je jedna od redovnih istraživačkih i stručnih aktivnosti Centra za historijska istraživanja (CeHiS).

Pozivamo zainteresirane stručnjake iz oblasti historije, historije umjetnosti i arheologije da najkasnije do 1. marta 2024. godine dostave radove. Broj nije tematski ograničen. Objavljuju se sljedeće kategorije radova: izvorni naučni rad, prethodno priopćenje, pregledni naučni rad, stručni rad, naučna bilješka izlaganje sa naučnog skupa, stručna/naučna objava građe, prevod, manji prilozi (recenzije, prikazi, reagiranja, diskusije, obavijesti i slično).

Radovi se dostavljaju putem sistema za uređivanje časopisa (Open Journal System) postavljenog na web stranici časopisa ili na email adresu Centra za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu cehis@ff.unsa.ba

Autori su obavezni da prije predaje konsultuju Uputstva autorima koja su dostupna na zvaničnoj web stranici časopisa:

https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/ag

Svaki rad iz naučne i stručne kategorizacije prije objave prolazi međunarodni dvostruko anonimni recenzentski postupak. Nakon prihvatanja rukopisa autori su dužni potpisati izjavu o preuzimanju odgovornosti u slučaju eventualnih sporova vezanih uz povredu autorskih prava. Potpisana Izjava o autorskim pravima je obavezna prije objavljivanja članka.

OSNOVNI PODACI O ČASOPISU: Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) se publiciraju od 2010. godine kada su po uzoru na Godišnjak društva istoričara Bosne i Hercegovine (1949-1990) pokrenuti od strane nastavnika i saradnika Odsjeka za historiju. Na taj način nastavljena je tradicija spomenutog časopisa koji je uživao naučni ugled u široj regiji. Politika časopisa je omogućiti domaćim i stranim stručnjacima da rezultate svojih istraživanja objavljuju u naučno priznatoj publikaciji koja je za čitaoce dostupna u štampanoj i elektronskoj formi putem Open journal systema. Časopis je indeksiran i arhiviran u Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Slavic Humanities Index i Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD). Uredništvo nastoji i već radi na tome da poveća broj citatnih baza.

 

Preuzeto sa: mreza-mira.net