Poziv za prijavu za Impakt Inkubator poslovnih ideja

Općina Stari Grad, sa svojim partnerima Fondacijom Mozaik i Investicijskom fondacijom Impakt, pokrenula je poseban poslovni program za poduzetnike do 35 godina nazvan Impakt Inkubator poslovnih ideja.

Taj program mladim ljudima nudi poduzetničku obuku u trajanju od šest dana fokusiranu na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela, pripremu i realizaciju prezentacije poslovnih ideja i svakako dodjelu bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje.
Uključena je i stručna i mentorska podrška u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama. Partneri u projektu osigurali su 40.000 KM za njegovu realizaciju.
Osim toga, program daje mogućnost apliciranja za partnerska ulaganja do 40.000 KM za korisnike programa koji ispunjavaju kriterije Impakt Inkubatora, te imaju potencijal za razvoj prema kriterijima Start-up studio programa Fondacije Mozaik.
Prijaviti se mogu sve osobe od 18 do 35 godina starosti sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Stari Grad Sarajevo, zatim osobe do 35 godina starosti koje su vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području općine Stari Grad Sarajevo, te organizacije civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području Općine Stari Grad, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih poduzetničkih poduhvata.
Javni poziv je otvoren do 21. juna 2021., a detaljne informacije o načinu prijave i vrsti programa dostupne su na općinskoj web stranici u rubrici „Javni pozivi, konkursi i oglasi“ (http://starigrad.ba/v2/txt.php?id=165), najavljeno je iz Općine Stari Grad Sarajevo.
(akta.ba)