Poziv za učešće na INFO sesiji povodom objavljivanja drugog poziva u okviru Programa za dunavsku regiju

Poziv za učešće na INFO sesiji povodom objavljivanja drugog poziva u okviru Programa za dunavsku regiju.
Direkcija za evropske integracije, u ulozi državne kontakt tačke za Program za dunavsku regiju 2021-2027, u saradnji sa Zajedničkim sekretarijatom Programa, organizuje Info sesiju povodom objavljivanja drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga.
Prijave za učešće na događaju otvorene su do 6. 10. 2023., preko linka https://forms.gle/FozoLJ1uTgyYY4Yo9
Preuzeto sa: hocu.ba
„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“