Poziv za učešće na Samitu preduzeća Poznan 2021

U okviru projekta Connecting Nature 29.06. i 30.06.2021. godine, bit će organizovan online Samit preduzeća, koji će uključivati radionice, temaske sesije i omogućiti učesnicima uvezivanje sa drugim kompanijama, donosiocima odluka iz cijele Evrope, kao i različitim organizacijama koje promovišu “rješenja zasnovana na prirodi”.

Za učešće je dovoljno da se registrujete na: https://www.naturebasedenterprise.eu/registration
Samit je namijenjen za kompanije, donosioce odluka, istraživače, nevladin sektor, kako i sve ostale  aktere u oblasti zaštite okoliša, sa naročitim fokusom na “rješenja zasnovana na prirodi”.
U okviru Samita također je planirano je da 10 odabranih kompanija predstavi svoju inovativnu ideju/kompaniju/priču koja je zasnovana na “rješenjima zasnovanim na prirodi”.
Pozivamo domaće kompanije kandiduju svoju inovativnu ideju za predstavljanje na Samitu, popunjavanjem obrasca koji je dostupan na: https://docs.google.com/forms/d/1_VzYjffK6n64SOMOGmwOu1D9fzQzzzU0HKz3jPL84ec/edit
Rok za prijavu je 11.juni 2021. godine.
Sve informacije su dostupne na: https://www.naturebasedenterprise.eu/news/details/pitch-your-nature-based-enterprise-
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na: belma@serda.ba
(serda.ba)