Poziv za učešće u uspostavljanju Platforme za razmjenu među opštinama i gradovima u BiH

Poziv za učešće u uspostavljanju Platforme za razmjenu među opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, na temu otvorene vlasti za transparentno, inkluzivno, građanski-orijentisano kreiranje politika na lokalnom nivou je raspisan u okviru projekta “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“. Projekat sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine.

Cilj ovog poziva, pripremljenog u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Savezom opština i gradova Republike Srpske, je pružiti podršku odabranoj grupi lokalnih vlasti da unaprijede kvalitet lokalne demokratije i podstaknu otvorenost vlasti i javnu etiku.

Ova platforma za razmjenu će omogućiti razmjenu iskustava između opština i gradova, kao i razmjenu sa evropskim kolegama. To će pomoći u razvoju strateških sposobnosti i saradnje po pitanju tema od zajedničkog interesa i zajedničkih izazova.

Motivaciono pismo, zajedno sa prijavnim formularom, treba dostaviti u elektronskoj formi (word ili PDF) na engleskom ili na lokalnom jeziku na sljedeću email adresu: ivana.ivandic@coe.int

E-mail treba da sadrži sljedeći naslov: Platforma za razmjenu_CoE_prijava_naziv opštine/grada.

Sva pitanja, vezana za Poziv trebate dostaviti do 15.4. 2022. godine do 17.00h, na engleskom ili na lokalnom jeziku, na sljedeću email adresu ivana.ivandic@coe.int

Prijave se trebaju dostaviti do 19.4.2022. godine.

Dodatne informacije i formular možete pronaći na MyCloud linku:

https://mycloud.coe.int/s/najoyzHbdCKFdRF

coe.int

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.