POZIV ZA UČESNIKE: Trening 50/50 – Jačanje saradnje i partnerstva za učešće mladih i omladinske politike u Bosni i Hercegovini

Kako bi doprinijelo promociji učešća mladih u procesima donošenja odluka i implementaciji omladinskih politika u Bosni i Hercegovini, Vijeće Evrope, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, organizira obuku za predstavnici općinskih, kantonalnih, entitetskih ili državnih nivoa i predstavnici mladih.

Cilj ovog kursa je unaprijediti kompetencije polaznika za olakšavanje učešća mladih u procesima donošenja odluka u kontekstu kreiranja i implementacije omladinskih politika u Bosni i Hercegovini (na različitim nivoima) u skladu sa standardima, principima Vijeća Evrope. i vrijednosti.

30 učesnika – 15 vladinih, 15 nevladinih – treba da budu:

uključeni u razvoj i implementaciju omladinskog rada i omladinske politike u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima;
otvoreni, posvećeni i motivisani za razvoj i jačanje dijaloga i saradnje između vladinih i nevladinih partnera u oblasti mladih;
u poziciji da implementira i prati rezultate kursa.

Ukoliko ste zainteresovani da se prijavite za učešće na kursu:

 

 Further information: Bosanski   Hrvatski   Srpski

 Apply online

 Deadline for applications: 15 March 2022

 If you have any queries: cdej[at]coe.int

coe.int

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.