Poziv za volontiranje u projektu „Stariji brat, starija sestra“ projekt socijalnog uključivanja djece sa teškoćama u razvoju


Ako želiš jednom djetetu…

 • biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu
 • pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i poticati socijalizaciju unatoč teškoćama u razvoju sa kojima se dijete suočava
 • omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena
 • omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu

Ako si …       

 • od 20 do 30 godina starosti
 • spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada
 • student/ica ili svršenik/ca fakulteta društvenog smjera (pedagoškog i/ili psihološkog, edukativno-rehabilitacijskog i sl.) i/ili imaš prethodnog iskustva u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju

… Onda si spreman/na da i ti budeš volonter/ka projekta Stariji brat, starija sestra
Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata

 • edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“
 • sedmično druženje sa djetetom tokom jedne školske godine
 • savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom
 • podršku stručnog saradnika iz Fondacije Muharem Berbić
 • druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima

Kako se prijaviti

 • Ispuni aplikaciju i pošalji je na e-mail adresu info@fmb.foundation

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 033 221 459 ili e-mail info@fmb.foundation

(mreža-mira)