Pravo ljudski: Konkurs za poziciju Koordinatora/ice društvenih mreža i razvoja publike

Udruženje Pravo Ljudski iz Sarajeva djeluje kao nezavisno i neprofitno građansko udruženje čiji je cilj promocija nezavisnog filma, umjetnosti i kulture. Aktivnosti Pravo Ljudski uključuju, ali ne ograničavaju se na: godišnji Pravo Ljudski Film Festival, školu kreativnog dokumentarnog filma “Ko je vidio Video?!”,  Zumiraj Prava program za mlade, kao i druge javne kampanje s ciljem promocije nezavisnog filma i umjetnosti, filmskog obrazovanja, te raznovrsnih inicijativa sa ciljem promocije nezavisnog dokumentarnog filma.

Pravo Ljudski raspisuje oglas za honorarni posao koordinatora/ice društvenih mreža i razvoja publike na određeno vrijeme (12 mjeseci) sa mogućnošću produženja,  koji uključuje održavanje naših Facebook, Instagram i Twitter naloga, te kreiranje održivih strategija društvenih mreža i razvoja publike.

Opis pozicije

·         Stvaranje sadržaja za različite oblike medija usmjerenih ka raznovrsnim potencijalnim grupama publike. Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama i njihovo širenje.

·         Izrada strategija i taktika efikasnog prisustva na društvenim mrežama.

·         Kolaboracija sa odjelima komunikacije, produkcije i programske selekcije kao i drugim odjelima Festivala s ciljem razvoja pisanog sadržaja za i prema projektima i programima u cilju podrške postavljenih ciljeva.

·         Upravljanje sadržajem društvenih mreža – kreiranje, uređivanje i objavljivanje informativnih obavijesti, objava na društvenim mrežama, kao i drugih društvenih sadržaja sa prilagođenom i vizuelno privlačnom grafikom, fotografijom i/ili videografijom, što uključuje saradnju sa odjelom programske selekcije na razvoju novog sadržaja, upravljanje promjenama i izmjenama koncepata očekivano i spontano, praćenje promjenjivih potreba web i društvenih medija, te periodično revidiranje postojećeg sadržaja.

·         Saradnja i asistencija pri razvoju sveobuhvatne i integrisane komunikacijske strategije i komunikacijskog plana za Festival, uključujući razvoj tema, identifikaciju ciljne publike i selekciju odgovarajućih medija, provođenje istraživanja trendova i praksi u marketingu i komunikaciji filmskih festivala.

·         Planiranje i izvršavanje biranih e-mail kampanja prema potencijalnim grupama publike, što uključuje kreiranje dopisa i obavijesti usmjerenih na potencijalnu publiku.

·         Uloga primarnog stvaraoca/kreatora sadržaja/teksta za publikacije na društvenim medijima i elektronske komunikacije usmjerene i dizajnirane ka privlaćenju i razvoju nove publiku, uz blisku saradnju sa voditeljem komunikacijskog tima.

·         Obavljanje ostalih dužnosti prema potrebama.

Znanja i vještine

Neophodne

·         Dobre komunikacijske, korespondencijske i vještine upravljanja.

·         Odlično poznavanje engleskog i maternjeg (najmanje 1 lokalni) jezika.

·         Duboko razumijevanje kulturnog i umjetničkog okruženja Bosne i Hercegovine.

·         Izražene komunikacijske vještine na društvenim mrežama (naročito Facebook i Instagram, po mogućnosti Twitter, te eventualno i drugim), poznavanje algoritama društvenih mreža i strategija objavljivanja, sposobnost formulisanja privlačnog sadržaja, sposobnost širenja (npr. u Facebook grupama), poznavanje tehničkih detalja, poznavanje promocije Facebook događaja.

·         Dobra povezanost i umreženost u zemlji, po mogućnosti i u regionu.

Interpersonalne vještine

·         Snažne verbalne i pisane komunikacijske vještine.

·         Poželjno iskustvo u stvaranju/pisanju sadržaja za mladu publiku (14-18 i 18-27 godina).

·         Poznavanje sistema upravljanja sadržajem i e-mail marketing aplikacija.

·         Poznavanje trendova društvenih medija, brendiranja i marketing strategija.

·         Organizacione i analitičke vještine rješavanja problema, sposobnost izvršavanja višestrukih radnih zadataka pod pritiskom i u zadanim vremenskim rokovima.

·         Spremnost na preuzimanje inicijative, kreativnost i samomotivacija.

·         Vještine međuljudskih odnosa; kolaborativan i kooperativan pristup saradnicima.

·         Sposobnost prilagođavanja promjenama radnog okruženja.

·         Sposobnost održavanja povjerljivosti.

·         Pažnja prema detaljima i posvećenost visokokvalitetnoj izvedbi.

Minimalni uslovi

Dodiplomski studij u usko povezanim oblastima (odnosi s javnošću, marketing, mediji, društvene nauke, jezici); ili ekvivalentna kombinacija treninga/edukacije i iskustva.

Odredbe i uslovi

Rok za prijavu na konkurs: 25. mart 2022. do 23:59 sati.

Radno vrijeme: procijenjeno potrebno radno vrijeme 40-60 sati mjesečno, odnosno 10-15 sati sedmično.

Naknada/honorar: 400 KM bruto mjesečno

Datum početka rada: 1. april 2022. (period obuke 2 semice)

Datum završetka rada: 1. april 2023., uz mogućnost produženja

Kako se prijaviti

Prijave (kao i sva eventualna pitanja) slati isključivo na email adresu: apliciram@pravoljudski.org sa naznakom: „Prijava – društvene mreže – VAŠE IME I PREZIME“, najkasnije do 25. marta 2022. godine do 23:59 sati.

Prijava treba sadržavati:

1.      Pismo namjere;

2.      Biografiju/CV;

3.      Do 3 (tri) relevantna pisana primjera. Uzorak pisanja može biti kratak tekst ili čak objava na društvenim mrežama koju smatrate reprezentativnom za svoj stil pisanja.

Proces selekcije

Zakašnjele i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Udruženje Pravo Ljudski zadržava pravo da kontaktira samo određeni broj prijavljenih kandidata/kinja.

Odabrani kandidati će biti kontaktirani za razgovor do 31. marta 2022. godine.

Više o Pravo Ljudski

Sve informacije o Pravo Ljudski možete naći na web stranici: www.pravoljudski.org

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.