Premosti rodnu razliku u digitalnom prostoru

Obuka

24. mart – 1. april 2022. | Kruševac, Srbija

Ovo je partnerski projekat za razvoj vještina mladih radnika/lidera koji učestvuju i pruženi su im inovativni alati u oblasti borbe protiv rodnih stereotipa i promoviranja rodne ravnopravnosti u digitalnom prostoru.

„Preskočiti jaz između spolova u digitalnom prostoru“ je partnerski projekt među zemljama za unapređenje kolaborativne saradnje omladinskih organizacija učesnica sa fokusom na pitanje digitalnog preduzetništva i rodne ravnopravnosti u evropskom kontekstu. Projekat će poboljšati kvalitet rada mladih i razviti kompetencije ljudi koji rade sa mladima da djeluju kao zagovornici veće rodne ravnopravnosti i steknu vještine o tome kako promovirati osnaživanje mladih (posebno mladih žena) bez obzira na njihov spol i jednaku ekonomsku nezavisnost.

Projekat će se realizovati u 3 faze: pripremna faza kroz 2 intro-edu webinara, faza realizacije kroz 7-dnevni međunarodni kurs obuke za 30 učesnika iz zemalja članica SE i faza praćenja sa realizacijom kreiranih nacionalnih/lokalnih aktivnosti/inicijativa u zemljama učesnicama .

Obuka će se realizovati od 24. marta do 1. aprila 2022. godine u Kruševcu, Srbija. (Uključeni datumi putovanja; 24. mart – dan dolaska; 1. april – dan odlaska).

„Preskočiti rodnu prazninu u digitalnom prostoru“ je partnerski projekat za razvoj vještina mladih radnika/lidera koji učestvuju i pružanje im inovativnih alata u oblasti borbe protiv rodnih stereotipa i promoviranja rodne ravnopravnosti u digitalnom prostoru.

Glavni cilj ovog projekta je povećanje učešća žena u digitalnom sektoru, sa posebnim fokusom na:

– Izazivanje digitalnih rodnih stereotipa;

– Promoviranje digitalnih vještina i obrazovanja;

– Zalaganje za više žena preduzetnica.

Specifični ciljevi:

– Izgradnja ključnih kompetencija (znanja, vještina i stavova) omladinskih radnika/lidera za integraciju različitih pristupa, alata i resursa koji promoviraju rodnu ravnopravnost u digitalnim vještinama i digitalnom poduzetništvu.

– Angažirati, povezati i osnažiti omladinske radnike, lidere da koriste mogućnosti i alate za kreiranje i dijeljenje obrazovnih sadržaja koji će podsticati rodnu raznolikost u dizajnu, implementaciji i korištenju IKT i digitalnih usluga.

– Razvijati snažnu međunarodnu saradnju između svih partnerskih organizacija za promociju rodne ravnopravnosti u digitalnoj ekonomiji
Pregled obuke
http://trainings.salto-youth.net/9912
Ovaj kurs obuke je

za 30 učesnika

iz Erasmus+: zemlje Programa Mladi u akciji Austrija, Belgija – DE, Belgija – FL, Belgija – FR, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija , Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Severna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, zemlje Zapadnog Balkana Albanija, Bosna i Hercegovina, KOSOVO * REZOLUCIJA UN, Crna Gora

i preporučuje se za

Omladinski radnici, Omladinski lideri, Menadžeri omladinskih projekata, Mentori volontiranja, Omladinski treneri, Volonteri, Aktivisti

Radni jezik(i):

engleski

Organizator:
Edukativni centar – Kruševac (Omladinska NVO)

Edukativni centar – Kruševac (ECK) kroz svoje aktivnosti je usmeren na dve oblasti prioriteta:
• Sprovođenje cjeloživotnog neformalnog obrazovanja građana u oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti, kulture mira i nenasilja.
• Podrška aktivnom učešću mladih u društvenom životu zajednice.
Aktivnosti ECK-a u radu sa mladima prvenstveno su usmjerene na osnaživanje mladih da budu aktivni u svojoj zajednici kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje, zagovaranje i pristupanje evropskim inicijativama.

Kontakt za pitanja:

Ilija

E-Mail: ilija@ec.org.rs

Telefon: +381628917484

Troškovi
Kotizacija za učešće
Ne plaća se kotizacija za ovaj događaj.

Smještaj i hrana
Smještaj, hranu i pauze za kavu u potpunosti će pokriti organizatori.

Nadoknada putovanja
Putni troškovi: 70% stvarnih putnih troškova bit će nadoknađeno učesnicima bankovnim transferom nakon dostavljanja originalnih putnih dokumenata. Učesnici su zaduženi da pokriju 30% svojih putnih troškova.

 

Bosnia and Herzegovina Resilience Initative (BHRI) je projekat kojeg implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM), finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje.