Prijava za učešće u STARTUP takmičenju, UN

Svjetska turistička organizacija, agencija pri Ujedinjenim nacijama za promociju održivog, dostupnog i inkluzivnog turizma, poziva kandidate iz cijelog svijeta da se prijave za učešće u takmičenju kojim se ohrabruje inovacija i preduzetništvo na globalnom nivou.
UNWTO: Sustainable Tourism Observatories monitoring tourism impact ...
OBLAST : Održivi razvoj
OPIS : Svjetska turistička organizacija poziva kandidate iz cijelog svijeta da se prijace za učešće u Startup takmičenju koje će identifikovati inovatore koji imaju moć da poboljšaju doprinos turističkog sektora održivom razvoju kroz 17 Ciljeva za održivi razvoj, uključujući online platformu Tourism 4 SDG. Najbolji projekti će biti nagrađeni u vidu profesionalne i tehničke podrške.
USLOVI : Takmičenje je otvoreno za inovatore iz cijelog svijeta, čiji su projekti održivi, s potencijalom za rast i razvoj kroz korporacije, na globalnom nivou.
NAČIN PRIJAVE : Registracija i prijava za takmičenje je omogućena putem sledećeg linka: https://enter.owmawards.org/entrant/index.php
ROK ZA PRIJAVU: 20. septembar 2020. godine
Detaljnije na: https://www.unwto.org/unwto-sustainable-development-goals-global-startup-competition?utm_source=HotelNewsResource&utm_medium=referral&utm_campaign=HotelNewsResource-Publish
(mladiinfo.me)