PRIJAVI SE: Da li izborni zakon BiH treba da se mijenja? Interaktivna javna diskusija kampanje #TvojGlasJeBitan

Kampanja #TvojGlasJeBitan organizuje javnu diskusiju na temu: “Da li izborni zakon BiH treba da se mijenja?”, koja će biti održana u potpunosti online putem Zoom aplikacije 09. novembra 2020. godine. u 18h.

Kroz interaktivnu javnu diskusiju ćemo nastojati porazgovarati o sljedećim temama:
Izborni rokovi – Zašto BiH ima jedan od najdužijh intervala od dana raspisivanja izbora do izbornog dana?
Nove tehnologije – kako nam nove tehnologije (skeneri glasačkih listića, video nadzor…) mogu pomoći da dobijemo kvalitetniji izborni proces?
Predizborna kampanja – šta je dodatno potrebno predvidjeti izbornim zakonom kao nedozvoljeno prije formalno početka izborne kampanje?
Finansiranje pol. partija – kako se revizija financijskih izještaja političkih paritija može unaprediti i bolje kontrolisati?
Kaznene odredbe – da li su kazne za političke subjekte koji prekrše izborni zakon suviše blage i šta se tu može promijeniti?
PRIJAVI SE KLIKOM OVDJE.
Više o kampanji #TvojGlasJeBitan:
Kampanja #TvojGlasJeBitan je nestranačka kampanja pokrenuta 5. januara 2020. godine od strane mladih ljudi kao svojevrsna reakcija na rezultate Općih izbora 2018. godine a sa ciljem povećanja izlaznosti na ovogodišnjim lokalnim izborima, kao i sa ciljem popularizacije politike među mladim ljudima. Kampanja je usmjerena na pozitivnu retoriku, kao i moderne načine komunikacija i marketinga . Prema zvaničnim dokumentima Centralne izborne komisije BiH izlaznost mladih na Općim izborima 2018. godine je bila oko 49%. Ovom kampanjom to želimo promiijeniti. Kampanja trenutno broji preko 300 mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine.
(tvojglasjebitan.com)