Prijavite se na Cewe Photo Award

Cewe Photo Award poziva sve zainteresovane da se prijave na takmičenju za fotografije.

OBLAST:
Fotografija
OPIS:
Za Cewe Photo Award možete se besplatno prijaviti i dostupna je svima koji su stariji od 18 godina, bilo da ste amaterski fotograf spreman pokazati svoj rad na prvom velikom foto – takmičenju ili već uspostavljeni profesionalac. Nema nigdje bolje prilike da svoj rad podijelite sa svijetom.
Vaše će fotografije ocjenjivati panel priznatih industrijskih stručnjaka, novinara i profesionalnih fotografa. Njihov fokus prije svega će biti na kvalitetu fotografije i tome koliko fotografija odgovara odabranoj kategoriji na takmičenju.
Fotografije se mogu poslati u deset kategorija: arhitektura tehnologije, pejzaži, životinje, priroda, hrana, putovanje i kultura, hobi i slobodno vrijeme, ljudi, zračne fotografije i sport. Nagrade se dijela za: prvo mjesto, od drugog do desetog mjesta, od jedanaestog do tridesetog mjesta i od 31-og do 1000-og mjesta.
USLOVI:
Da bi se prijavili potrebno je ispunjavati sledeće uslove:
– Fotografija mora biti prikladne veličine, najmanje 1.920 x 1.080 piksela;
– U svakoj datoteci mora biti samo jedna slika, bez kolaža;
– Ne smije biti okvira, grafičkih elemenata ili evidentne manipulacije slikom;
– Na slici ne smije biti teksta (npr. ime fotografa, ili obavještenje o autorskim pravima).
NAČIN PRIJAVE:
Zainteresovaani učesnici mogu se prijaviti na linku.
ROK ZA PRIJAVU:
31.05.2021. godine
Za sve ostale detalje kliknite na LINK.
(mladiinfo.me)