Prijavite se na konkurs za izbor logotipa

Građanska alijansa (GA) otvara poziv za polaznike Škole tranzicione pravde! Poziv je upućen studentima prava, političkih nauka, evropskih studija, sociologije, istorije, NVO aktivistima, mladim novinarima, kao i predstavnicima foruma mladih političkih partija.

OBLAST:
pravo

OPIS

Program škole će uključivati koncept tranzicione pravde, informisanje o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih godina, sa naročitim osvrtom na vođenje sudskih postupaka u Crnoj Gori, mehanizme vansudskog utvrđivanja činjenica, prava žrtava na reparacije, inicijative za komemoracije i obilaske mjesta stradanja, primjene političkih teorija, istorijski narativi, proces suočavanja sa prošlošću, kao i pomirenje u Crnoj Gori i regionu.

Predavači u školi će biti univerzitetski profesori prava, predstavnici pravosuđa i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, predstavnici medija i NVO sektora.

Po završetku škole učesnici će dobiti stručnu pomoć u pisanju istraživačkih radova na temu suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori koji će biti javno objavljeni.

Maksimalan broj učesnika koji će biti prihvaćeni je 15.

Program će se realizovati u formi seminara u periodu od septembra do decembra 2022.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

NAČIN PRIJAVE
Da biste se prijavili potrebno je poslati biografiju i kratko motivaciono pismo na mejl adresu office@gamn.org.

ROK ZA PRIJAVU:
15.9.2022. godine

Detaljnije na:
https://gamn.org/poziv-za-skolu-tranzicione-pravde/

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi