Prijavite se na online kurs „Dodatna podrška u Evropskom korpusu solidarnosti“

Otvoren je konkurs za prijavu na online kurs „Dodatna podrška u Evropskom korpusu solidarnosti“, koji organizuje Španska nacionalna agencija.

european solidarity corps
OBLAST:
Više oblasti
OPIS:
Ovaj kurs daće priliku učesnicima da istraže kako mogu pretvoriti ESC projekte u efikasno sredstvo za inkluziju, fokusirano na učešće mladih sa funkcionalnom i mentalnom raznolikošću u ESC projektima. Ova aktivnost ima za cilj pružanje metodoloških i praktičnih informacija ESC organizacijama kako bi primijenili i implementirali projekte inkluzije, povećavajući njihov kapacitet za generisanje projekata koji su inkluzivniji i raznovrsniji.
USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati.
NAČIN PRIJAVE:
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na: https://www.salto-youth.net/mysalto/login/…
ROK ZA PRIJAVU:
03.01.2021. godine
Detaljnije: tca@injuve.es
(mladiinfo.me)