Prijavite se na program: Povrat demokratije / Reclaiming Democracy

Fondacija Max van der Stoel, Fondacija za evropske progresivne studije i Forum lijeve inicijative u 2020. godini realizuju program Povrat demokratije / Reclaiming Democracy.

Osnovna pretpostavka je da se liberalna demokratija – zasnovana na poštivanju univerzalnih prava, neovisnih institucija i provjere i ravnoteže – u nekim zemljama postepeno zamjenjuje neliberalnom demokratijom, koju karakteriziraju snažno vodstvo, autoritarnost prerušena pod pretvaranje volje većine i institucije koje služe onima koji su na vlasti.
Cilj programa je razvoj politika vođenih vrijednostima čiji je fokus omogućiti jače građansko učešće u borbi protiv izazova s kojima se suočavaju mnoge EU i susjedne zemlje , kao  i demokratsko osnaživanje mladih progresivaca, žena i manjina.
Tema edukacije je politička ekonomija i politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.
Kad? Gdje?

  1. – 8. novembar 2020., Sarajevo

Poziv za učešće na edukaciji je otvoren za sve od 18 do 40 godina starosti koji imaju osnovno znanje o organizaciji političkih partija, političkih fondacija i civilog društva.
Rok za prijavu?
Rok za prijavu je 20. oktobar 2020. godine, a prijaviti se možete putem linka: https://forms.gle/ivB15ZitDdjjWdZG8
Radni jezik: BHS
Za sve dodatne informacije kontakt: info@fli.ba i +387 33 612 529.
(fli.ba)