YOUth CAN

Centar za edukaciju mladih uspješno je realizirao i drugi modul pod nazivom „Rad sa grupama i pojedincima“ u okviru programa osnaživanja mladih lidera, iz šest općina Srednjobosanskog kantona, “YOUth CAN”.

Sudionike programa, mlade iz Travnika, Bugojna, Busovače, Viteza, Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Donjeg Vakufa upoznali smo sa konceptom rada sa grupom i principima individualno rada, konceptom komunikacije i mirnim rješavanjem konflikta, a sve pomoću neformalnog i iskustvenog učenja.
Sami sudionici imali priliku da spoznaju načine na koje komuniciraju, kako da unaprijede osobnu komunikaciju, ali i komunikaciju s lokalnom zajednicom. Također, dobili su priliku da se upoznaju s mogućim poteškoćama koje nosi rad s mladima, te su dobili savjete kako da se iznesu s tim.
„Imajući u vidu sve savjete koje sam dobila na ova dva prethodna treninga, smatram da ću biti samo hrabrija i spremnija za promjenu prvenstveno svoje zajednice, a zatim se usmjeriti i na više nivoe“- izjavila je sudionica programa.
Pored učenja, drugi modul programa bio je prilika i za nastavak upoznavanja mladih iz SBK, razmjenu iskustava, sklapanje prijateljstava i razvoj ideja.
Cilj programa “YOUth CAN“ je osnažiti mlade iz SBK u savjesne, odgovorne i aktivne članove zajednice, spremne doprinijeti njenom razvoju i dobrobiti svih njenih članova.
Centar za edukaciju mladih kroz ovaj program želi kreirati i bazu mladih aktivista u Srednjobosanskom kantonu, koji će, svojim proaktivnim djelovanjem konstantno unapređivati svoju zajednicu i animirati svoje sugrađane, posebno mlade da i oni budu dio pozitivnih promjena.
CEM realizira „YOUth CAN“ program u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz financijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
(mreža-mira)