Prijavite se za Bosterbio program stipendiranja

Bosterbio program stipendiranja dostupan je studentima koji pohađaju studije iz oblasti biologije i medicine. Srednjoškolci zainteresovani za biologiju takođe imaju pravo da se prijave.
OBLAST: Medicina
OPIS: Boster pruža godišnju stipendiju studentima koji žele da nastave četvorogodišnji akademski program povezan sa biotehnologijom. Bosterbio stipendije obezbijediće 1000 američkih dolara učenicima koji završavaju srednje škole ili studentima na fakultetu kako bi pomogli njihovim naučnim istraživanjima na fakultetu.
USLOVI: Podnosioci prijava moraju da dostave dokaz da su primljeni na istraživačko mjesto u biološkoj ili medicinskoj laboratoriji s punim radnim vremenom ili sa nepunim radnim vremenom (najmanje 9 kreditnih sati istraživačkog rada u naredna dva semestra). Za srednjoškolce je prihvatljivo da dokažu značajnu zainteresovanost za biomedicinska istraživanja. Ovo interesovanje može biti potkrijepljeno istorijom volontiranja ili stažiranja u oblasti biologije i medicine.
Kandidati moraju da predaju pismo preporuke – bilo od nastavnika/mentora/učitelja/predavača koji ih dobro poznaje ili od poslodavca u odgovarajućoj niši zdravstvenih usluga (mora biti potpisano i na zaglavlju da bi bilo prihvaćeno)
Kandidati moraju imati minimalni kumulativni prosek ocjena 3,60 na skali 4,0.
NAČIN PRIJAVE: Za prijavu, kandidati su dužni da pošalju odgovor (najmanje 500 riječi) na ovo pitanje: Objasnite svoje razloge za prijavljivanje za stipendiju i zašto smatrate da biste trebali da je dobijete, kao i vrstu karijere u zdravstvu ili biomedicinskoj industriju koju planirate da ostvarite i vaše buduće ciljeve.
Prijave se šalju na mejl: support@bosterbio.com
ROK ZA PRIJAVU: 31. decembar 2020.
Detaljnije: https://www.bosterbio.com/scholarships
(mladiinfo.me)