Prijavite se za Lead2030 izazov

Otvorene su prijave za Lead2030 Challenge za SDG15 (2021).

 OBLAST:
Više oblasti
 OPIS:
SDG-ove je 2015. godine postavila Generalna skupština Ujedinjenih Nacija, a namjerava ih postići do 2030. Sa snom o stvaranju bolje i održive budućnosti putem SDG-a, jedan mladi svijet i pokretač Novartisa, Lead2030 pronalazi, finansira i ubrzava SDG rješenja kreirana od strane osnivača mlađih od 30 godina.
Cilj SDG 15 je zaštititi, obnoviti i promovisati održivu upotrebu kopnenih ekosistema kako bi se sada i ubuduće iskoristile od ovog prirodnog ekosistema-usluge.
 USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati od 18 do 30 godina.
 NAČIN PRIJAVE:
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem aplikacione forme na: https://www.oneyoungworld.com/lead2030/challenge-sdg15
 ROK ZA PRIJAVU:
18.12.2020. godine
Detaljnije: https://www.oneyoungworld.com/about-us
(mladiinfo.me)