Prijavite se za nagradu Ujedinjenih nacija u oblasti klimatskog aktivizma

Godišnji program dodjele nagrada u oblasti klimatskog aktivizma, koji od 2011. godine sprovode Ujedinjene nacije prepoznaje inovativne, skalabilne primjere aktivizma u cilju borbe sa klimatskim promjenama. 

USGA Joins United Nations Sports for Climate Action Initiative - AGIF

OBLAST:

klimatske promjene

OPIS:

Ovogodišnja nagrada se dodjeljuje za angažman čiji rezultati su već primjetni i to u tri kategorije:

  • klimatska neutralnost: prepoznavanja napora  ostvarenih od strane pojedinaca, kompanija ili vlada u postizanju klimatske neutralnosti.
  • finansiranje klimatsko prijateljskih investicija: prepoznavanje uspješnih finansijskih investicija za adaptaciju kao i ublažavanje klimatskih promjena
  • klimatski lideri: prepoznavanje napora za ublažavanje klimatskih promjena na bilo kom nivou (nacionalni, opštinski, gradski kao i na nivou mjesne zajednice)

Ukoliko projekat bude izabran kao pobjednički, u nagradu su uključeni mnogi benefiti:

  • potpuno pokriće učešća na konferenciji Ujedinjenih nacija u Glazgovu, Škotskoj, u novembru 2021.
  • ostvarivanje kontakta sa osobama koji učestvuju u donošenju odluka kao i potencijalnim finansijerima tokom konferencije
  • javno priznanje sekretarijata Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena
  • podrška u odnosima sa javnošću i obuka za medijske sadržaje: marketinški materijali uključujući i promotivne video materijale
  • stranicu koja će biti posvećena dobitničkom projektu kao i profesionalno fotografisanje

USLOVI:

Mogu se prijaviti organizacije, opštine, kompanije, univerziteti, vlade kao i svi drugi koji preduzimaju vidljive akcije na rješavanju problema klimatskih promjena.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se vrše onlajn, popunjavanjem aplikacione forme.

ROK ZA PRIJAVU:

30.04.2021. godine
Sve ostale informacije na LINKU.
(mladiinfo.me)