Prijavite se za program stipendija Barbro Klein 2022-2023

Švedski kolegijum za napredne studije je za 2022/23 školsku godinu organizovao  je program stipendija za post doktoratsko istraživanje. Visina stipendije se određuje naknadno u skladu sa potrebama i životnim okolnostima dobitnika.

OBLAST:

Humanističke i društvene nauke

OPIS:

Stipendija namjerava da unapredi proučavanje kulturne raznolikosti u globalnoj perspektivi. Otvorena je za naučnike iz različitih disciplina u humanističkim i društvenim naukama, sa naglaskom na istraživanju kulturne i socijalne raznolikosti, kulturnog nasleđa i kreativnosti, društvenih struktura i javnog otpora, i vrstama kulturnih izraza u lokalnoj i globalnoj perspektivi.
Program daje stipendistima priliku da se koncentrišu na sopstvena istraživačka interesovanja, oslobođena nastavnih i administrativnih obaveza uobičajenog univerzitetskog života. Međutim, od saradnika se očekuje da budu aktivni članovi naučne zajednice Kolegijuma i da učestvuju u seminarima i akademskim događajima izvan njihove oblasti specijalizacije.
Stipendisti dobijaju mjesečnu platu čija će vrijednost biti odlučeno nakon razgovora za budućim stipendistom i u skladu sa njegovim ili njenim potrebama. Kolegijum će obezbediti i platiti smeštaj za stipendiste koji ne žive u region:u Stokholm – Uppsala.

USLOVI:

U vrijeme prijave, kandidat mora da ima doktorat (ili ekvivalentnu diplomu) najmanje tri godine. Prijava mora imati obećavajuće rezultate i nezavisna dostignuća izvan postdoktorskog nivoa, uključujući značajne publikacije, i aktivnost na međunarodnim forumima.

NAČIN PRIJAVE 

Prijavite se putem Varbi sistema za prijavljivanje, popunite onlajn obrazac i u obliku PDF-datoteka pošaljite sledeću potrebnu dokumentaciju za prijavu:

  • Životopis (najviše 4 stranice)
  • Opis vašeg planiranog istraživačkog projekta (5 do 10 stranica)
  • Spisak publikacija
  • Tri članka i kratko obrazloženje za odabir članaka (maksimalno 100 riječi po članku)
  • (Opcionalno) do 3 pisma reference. (Imajte na umu da će se referentno pismo uzeti u razmatranje samo ako je dostavljeno najkasnije do isteka roka za prijavu.)

ROK ZA PRIJAVU:

01.07.2021.godine
Detaljnije na: fellowselection@swedishcollegium.se ili http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Fellowships/barbro_klein.html
(mladiinfo.me)