Prijavite se za stipendiju Joan Shorenstein

Prijave za Joan Shorenstein stipendiju su otvorene za sve osobe koje se profesionalno bave novinarstvom, politikom, za sve naučnike kao i osobe koje na bilo koji način učestvuju u donošenju političkih odluka. Istraživanje se sprovodi u SAD-u.

OBLAST:

Mediji, politika, javna politika

OPIS:

Cilj programa jeste unapređivanje istraživanja u oblasti medija, poilitike i javne politike kao i olakšavanje dijaloga između novinara, naučnika, političara i studenata. Cilj je ponuditi priliku za promišljanje i stvoriti dinamičnu i dugotrajnu zajednicu između naučnika i osoba. Primarni fokus saradnika je istraživanje, pisanje i objavljivanje rada na temu medija ili politike. Program je umnogome selektivan; biće prihvaćen vrlo mali procenat kandidata. Stipendija iznosi 30.000 američkih dolara.

 USLOVI:

-Kandidat mora biti stalni novinar, političar, naučnik ili kreator politike koji je trenutno aktivan
-Novinar: Reporter, urednik, producent sa najmanje pet godina iskustva u novinskoj organizaciji (štampa, emitovanje, Internet) neposredno prije podnošenja prijave za stipendiju.
-Političar: Neko ko je vodio kampanju i bio izabran za nacionalnu ili državnu kancelariju na visokom nivou.
-Naučnik: Profesor političkih nauka, političke komunikacije, novinarstva, međunarodne političke komunikacije ili redovni profesor koji je do sada objavljivao knjige ili članke. Podnosilac zahtjeva mora biti zaposlen na fakultetu, univerzitetu ili istraživačkoj instituciji sedam ili više godina.
-Osobe koje učestvuju u donošenju političkih odluka: Zvaničnik visokog nivoa u kabinetu ili savjetnik kandidata za nacionalnu funkciju. Minimum 10 godina iskustva u ekvivalentnoj ulozi.
-Kandidat mora biti dostupan za boravak u punom radnom vrijemenu tokom jednog semestra (od septembra do decembra ili od februara do maja) u Kembridžu, MA.
-Podnosilac zahtjeva nije učestvovao u drugom programu stipendiranju dvije godine unazad prije željenog semestra na Harvardu.
-Kandidati moraju tečno govoriti engleski jezik – slušanje, čitanje, pisanje i govor. Kandidati kojima maternji jezik nije engleski moraju da obezbijede TOEFL ili IELTS testove.

NAČIN PRIJAVE:

Online, popunjavanjem aplikacione forme na njhovom zvaničnom sajtu.

ROK ZA PRIJAVU:

01.09.2021.
Detaljnije na njihovoj zvaničnoj stranici.