Prijavite se za takmičenje u oblasti slobode medija

Albanski helsinški komitet je otvorio poziv za prijavu članaka / video snimaka u oblasti slobode medija, pružajući novinarima i medijskim stručnjacima priliku da u svojim zemljama realizuju svoje inovativne ideje ka integritetu i nezavisnosti medija Zapadnog Balkana.

OBLAST:

Sloboda medija

OPIS:

Kroz ovo takmičenje biće izabrano 6 novinara ili grupa novinara koji će proizvoditi članke/video zapise, finansijski podržani stipendijom do 1.100 eura (umanjeni za porez na dohodak), dok će imati na raspolaganju 3 nedelje da dopune svoje članke i pripreme članke/video za objavljivanje.
Kandidati moraju da formulišu detaljan predlog prijave, dok će prioritet pri odabiru imati predlozi koji uključuju jednu od sljedećih tema:
– Efikasnost etičkih savjeta u regionu zapadnog Balkana: uporedni pogled na njihov doprinos
– Pozitivni modeli samoregulacije medija kao i međunarodni standardi / prakse povezane s njima
– Uslovi rada novinara i kršenje prava na radnom mestu
– Organizovanje medijskih radnika u sindikat – Put kojim treba ići
– Mediji pred vladinom propagandom – Izazovi odbacivanja gotovih vijesti
– Lažne vijesti – Vakcina protiv lažnih vijesti

USLOVI:

Svi novinari ili medijski stručnjaci iz Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine, zaposleni u drugim medijima ili u slobodnoj profesiji, imaju pravo da se prijave ako imaju najmanje 5 godina radnog iskustva i vrlo dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE:

Kako biste se prijavili trebate predati projektnu ideju, gde opisujete uzrok za koji tražite podršku, usmjeravajući institucije koje donose politike, medije i zainteresovanu javnost ka rješavanju problema. Ideja projekta ne može biti duža od dvije stranice, napisane u fontu: Times New Roman 12, zatim CV na engleskom jeziku, dokumente koji dokazuju ispunjavanje kriterijuma i uslova poziva (lična karta, diplome, nagrade itd.) i 1-2 primjera ličnog prethodnog rada (članci, video snimci, istraživanja itd.).
Potrebnu dokumentaciju dostaviti na e-mail adresu: office@ahc.org.al

ROK ZA PRIJAVU:

  1. jun 2021. godine

Detaljnije na https://ahc.org.al/en/https://ahc.org.al/en/
(mladiinfo.me)