Prijavite se za trening kurs Impact +: Youth Field

Movit nacionalna agencija u Ljubljani organizuje obuku na temu Impact +: Youth Field. Traže se predstavnici omladinskih organizacija, omladinski radnici, omladina i lideri projekata koji planiraju ili sprovode projekte u okviru programa Erasmus +: Mladi u akciji ili Evropskog solidarnog korpusa.
Na kurs se mogu prijaviti sve zemlje Zapadnog Balkana.
European Solidarity Corps: Council adopts Regulation | MEUSAC
OBLAST: NVO, pisanje projekata
OPIS
Aktivnost će početi u ponedeljak, 26. oktobra 2020. godine večerom dobrodošlice u 18h, a završiće se u srijedu veče 28. oktobra 2020. Obuka će se provoditi u skladu s pravilima i smjernicama slovenačkih zdravstvenih vlasti i uz sve potrebne sigurnosne mjere i prilagođavanja, zbog pandemije COVID-19. Nacionalna agencija domaćin ili SALTO resursni centar ove ponude organizovaće smještaj i pokriti troškove hrane.
USLOVI
Projekat se finansira od strane nacionalnih aktera programa Erasmus + Mladi u akciji. Naknada za učešće varira od zemlje do zemlje. Za više informacija kontaktirajte nacionalnu agenciju ili SALTO resursni centar da biste saznali više o cijeni participacije za učesnike iz vaše zemlje.
NAČIN PRIJAVE
Više informacija o prijavi možete pronaći na link adresi: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/9489/application/
ROK ZA PRIJAVU: 21.09.2020. godine
Detaljnije: https://ec.europa.eu/youth/
(mladiinfo.me)