Prijavite se za webinar “Volonterizam i solidarnost”

SALTO European Solidarity Corps (SALTO Resource Centre), inspirisan Ujedinjenim nacijama, koje su 20. decembar svake godine proglasile Međunarodnim danom ljudske solidarnosti, organizuju webinar na temu “Globalno ili evropsko volonterstvo, kakve veze ima sa solidarnošću?”

OBLAST:

volonterizam

OPIS

Na webinaru će govoriti dva međunarodna stručnjaka  o povezanosti volontiranja i solidarnosti. Imaćete priliku da saznate:

  • Kako je solidarnost oblikovana volonterizmom?
  • Kako volontiranje utiče/strukturira/definiše solidarnost?
  • Kojim specifičnim značenjima solidarnosti se bavi volontiranje?
  • Da li je volontiranje samo po sebi čin solidarnosti?

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani omladinski radnici, treneri, omladinski lideri, menadžeri omladinskih projekata, kreatori omladinske politike, mentori volontiranja, omladinski treneri, omladinski istraživači, kao i svi zainteresovani za solidarnost i volonterizam.

NAČIN PRIJAVE

Svi zainteresovani za učeće mogu se prijaviti putem online aplikacione forme.

ROK ZA PRIJAVU:

05. 12. 2022.

Detaljnije:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/global-or-european-volunteerism-what-is-its-connection-with-solidarity-07-12-2022-at-15-00-16-30-cet.10805/

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.