Prijavite za volontiranje u YAMM-u ( Youth Achieving Moral Maturity )

YAMM je u potrazi za volonterima koji su u mogućnosti da stvore program prakse, paket i organizaciju koja će studentima omugućiti praksu u organizaciji. U okviru YfokuAMM-a funkcionišu Bella Diamondz i Youth in Lead.
Shoes That Fit
OBLAST:
Preduzetništvo
OPIS:
Fokus je na preduzetništvu koje omogućava mladima i odraslima da postignu moralnu zrelost. To rezultira boljim donošenjem odluka u vezi sa obrazovanjem, finansijama, opcijama za razvoj karijere, zabavom kriminalnih aktivnosti, angažovanjem zajednice i vođstvom, koje vode ka boljem načinu života.
USLOVI:
Za program se mogu prijaviti svi zainteresovani širom svijeta. Poželjna su interesovanja za:
– Strategiju ljudskih resursa
– Raznolikost ljudskih resursa
– Profesionalni razvoj
– Regrutaciju
NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o prijavi posjetite sledeći link: https://greatnonprofits.org/…/yamm-youth-achieving-moral-ma…
ROK ZA PRIJAVU:
U toku
Detaljnije na linku: https://greatnonprofits.org/
(mladiinfo.me)