Pripreme za početak sanacije Barutane na Gradini u Tuzli

Stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK,u sastavu: mr. Semir Hadžimusić, stručni saradnik za kulturno-historijsko naslijeđe i Mensur Smajlović prof., stručni saradnik za dokumentaristiku, u četvrtak 4. marta 2021. godine, izvršili su terensko snimanje stanja objekta Barutane na Gradini u Tuzli s ciljem pokretanja pripremnih radova zaštite i sanacije istog.

pripreme
Prva faza radova na zaštiti i sanaciji Barutane treba bit provedena tokom 2021. godine, a ista je jedan od projekata u okviru provedbe novog Zakona o zaštiti kulturne baštine TK.
(Bastina.ba)