Radio emisija “Aktvizam sada”: Gošća – Lana Jajčević

? ŠTA? Radio emisija Aktivizam sada ?
? GDJE? http://efm.ba/
⏰ KADA? 09.06.2020 od 17.00 sati!

? U 6. emisiji 2. sezone emisije “Aktivizam sada” sa sagovornicom Lanom Jajčević će se razgovarati o nasilju nad ženama u BiH tokom pandemije COVID19.
Lana Jajčević je dugogodišnja aktivistica, osnivačica fondacije Fondacija Udružene žene, pravna savjetnica u pravnom savjetovalištu za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja Fondacije Udružene žene.
Instruktorica je za rad na SOS telefonu, trenerica u oblasti strateškog planiranja, rješavanja konflikata i u oblasti medijacije.
(Facebook)