RCC i UNDP pokreću inicijativu za ekonomsko osnaživanje žena na Zapadnom Balkanu

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) objavilo je u četvrtak, 10. decembra, da sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) pokreće inicijativu “Ekonomsko osnaživanje žena: Područja zajedničkog djelovanja na Zapadnom Balkanu”, čiji je cilj da se unaprijedi saradnja različitih aktera i pomogne sistematska promjena u riješavanju rodnih nejednakosti, kao i zajednička priprema inicijativa za ekonomsko osnaživanje žena.

Glavni cilj inicijative RCC-a i UNDP-a je da se potaknu reforme kojima će se pomoći veće učešće i vođstvo žena u privredi, što bi dovelo do smanjivanja rodnih razlika i razvoja regiona, navedeno je u saopštenju.
Kako je precizirano, to znači veće učešće žena na tržištu rada i preduzetništvu može dovesti do povećanja BDP-a Zapadnog Balkana do 20%, da će liderstvo žena u politici i privredi podstaći inovacije i rast, da veća zastupljenost žena znači bolji kvalitet upavljanja, te da veći broj žena na rukovodećim mjestima u firmama dovodi do održivog, profitabilnog rasta.
Ukazano je da 40% svih zaposlenih na Zapadnom Balkanu čine žene, ali više od 23% njih nema sigurne poslove.
Samo 27,5% vlasnika firmi na Zapadnom Balkanu su žene, koje čine tek 14,2% rukovodstva firmi, navedeno je u saopštenju.
Istaknuto je i da je udio žena u zanimanjima u područjima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike 14% zbog rodnih stereotipa, razlika u platama i rodne pristrasnosti, što, kako je navedeno, spriječava veliki broj djevojaka u regionu da se odluči za obrazovanje u ovim područjima.
Najavljeno je da će 11. decembra, biti održan onlajn skup, na kome će biti obeleženo pokretanje inicijative, a biće predstavljeni trendovi i analize uticaja korona virusa na ekonomsko osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu, dok će se na panelu na visokom nivou sa kreatorima politika i stručnjacima, predstavnicima akademske zajednice i civilnog društva razgovarati o daljim koracima.
(ba.ekapija.com)