SALTO SEE RC – pet tematskih radionica

SALTO SEE RC organizuje 5 tematskih radionica u periodu od 22 aprila do 5 maja 2021. Ovim radionicama imaju za cilj informisati organizacije koje rade s mladima, omladinske radnike/ice i druge učesnike/ice iz zemalja zapadnog Balkana, kao i one zainteresirane za saradnju s ovom regijom o glavnim aspektima novog programa i mogućnostima koje isti nudi, te potaknuti na saradnju.

Rok za prijave za učešće na online radionicama je 08.04.2021. , a više informacija o svim radionicama i način prijave se nalazi na linku: http://trainings.salto-youth.net/9216 .
(mreža-mira)