SOS PORODIČNA SARADNICA NA ZAMJENI U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:

SOS porodična saradnica na zamjeni brine o djeci u SOS porodicama u porodičnom okruženju kao podrška SOS mami/roditelju ili zamjena u njenom odsustvu. SOS porodična saradnica brine o djeci, njihovom zdravlju, sigurnosti, obrazovanju, socijalizaciji, emotivnom razvoju i svim drugim potrebama za normalan psihofizički rast i razvoj. Ona je podrška SOS mami/roditelju u procesu pripreme djece za samostalan i neovisan život. SOS porodična saradnica u cjelosti poštuje i implementira sve SOS standarde brige o djeci (SOS Briga-Naše Obećanje, Q4C, Priručnik o dječijim selima, Politika zaštite djece, te druge relevantne politike i koncepte).

Glavne dužnosti i zadaci:

 • U SOS porodici pruža porodičnu brigu, primjenjuje adekvatne odgojne stilove i stvara porodičnu atmosferu, podstiče razvoj svih potencijala djece
 • Radi, živi i boravi u SOS selu
 • Planski i organizovano pomaže djeci u sticanju radnih navika i sticanju formalnog i neformalnog obrazovanja
 • Redovno sarađuje sa obrazovnim institucijama i članovima stručnog tima u odgoju djece
 • Ekonomično raspolaže porodičnim budžetom, u skladu sa pravilima organizacije, potrebama porodice i svakog djeteta;
 • Učestvuje u kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima Sela, podstiče djecu na interakciju sa djecom iz drugih SOS porodica i šire zajednice, vodeći računa da ona i njena porodica žive i funkcionišu kao integralni i aktivni dio zajednice
 • Učestvuje u superviziji, obukama i drugim oblicima edukacije
 • Redovno izvještava stručni tim i Lidera za porodični oblik brige o zdravstvenom stanju djeteta i uspjehu u školi, kao i o svim važnim promjenama u životu i problemima djece i porodice
 • Sarađuje sa srodnicima i drugim licima važnim za pravilan razvoj djece

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • SSS
 • Poželjno je prethodno iskustvo u radu sa djecom
 • Prednost imaju kandidati u dobi između 28 i 45 godina starosti, imajući u vidu zahtjeve koji se odnose na obavljanje poslova iz ovog oglasa
 • Dobro fizičko zdravlje i emotivna stabilnost
 • Spremnost za život i rad u jednom od SOS Dječijih sela, vođenje vlastitog domaćinstva i briga o djeci
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje iz oblasti odgoja djece
 • Prihvatanje različitosti i spremnost na timski rad
 • Motiviranost za rad sa djecom

Oglas ostaje otvoren do 28. marta 2022. godine.

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: p osao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju: SOS PORODIČNA SARADNICA NA ZAMJENI U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice h ttps://sos-ds.ba/postani-dio-tima/

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi