Srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla – Predstavljamo zanimanje / Omladinski lider

Srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla
www.sus.edu.ba
Слика може припадати текст
Predstavljamo zanimanje – Omladinski lider
Inovativno zanimanje i stručnjak savremenog doba koji u opisu svog posla ima primjenu zakona o mladima na lokalnim, kantonalnim, entitetskim, državnim i evropskim nivoima
Osposobljava se za samoorganizaciju i organizaciju, koordinaciju, poduzetništvo, produkciju, menadžment i kulturni menadžment, kreativnu industriju, fabrikovanje novih ideja i projekata, umijeće pisanja i implementacije projekata, vještine namicanja sredstava, upravljanje finansijama, lobiranje i zagovaranje, poduzetništvo, marketing i saradnju s medijima, analizu tržišta, rad s mladima i pokretanje društveno korisnih akcija.
Omladinsko liderstvo i rad s mladima prepoznat je i u EU dokumentima kao što su: Evropa 2020, Rezolucija o omladinskom radu, Rezolucija o neformalnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju u oblasti mladih kao i u pozitivno-pravnim propisima BiH: Zakon o mladima FBiH, Zakon o omladinskom organizovanju RS i Zakon o mladima Brčko distrikta BiH. S tim u vezi, Institut za razvoj mladih KULT BiH, pokrenuo je obrazovanje Stručnog saradnika za rad s mladima što je Agencija za statistiku BiH prihvatila i klasificirala ovo zanimanje pod šifrom 3412.
Učenici će u prvom i drugom razredu školovanja zapravo biti usmjereni na istraživanje sebe i svojih vlastitih kapaciteta. Zadatak ovog modela rada je zapravo jačanje snaga, osvještavanje, samosvjesnost, izgradnja samopouzdanja i samoodgovornosti.
U trećem i četvrtom razredu učenik se usmjerava na prepoznavanje prilika i mogućnosti, kao i prijetnji i izazova u zajednici, te kreiranje i realizaciju produkcijskih i društveno-odgovornih projekata u zajednici.
Omladinski lider se osposobljava za rad na implementaciji projekata u radu sa mladima od značaja za djecu, mlade i odrasle.
Akcenat nastavnih sadržaja završnog razreda se stavlja na jačanje kompetencija i razvijanje osobina dobrog lidera, podučavanje osobinama timskog rada, pisanja projekata, namicanja sredstava, lobiranju, zagovaranju i medijskoj promociji projekta.
Omladinski lider je zanimanje XXI stoljeća jer predstavlja izazov i rješenje za omladinski sektor u BiH.
Omladinski lider je prijeko potreban stručnjak za rad sa mladima na promociji volonterizma, humanosti, društveno-korisnog rada, omladinskog angažmana i poduzetništva kao stručnjak za rad sa mladima u zajednici sa akcentom na rad u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju odgoj, obrazovanje i razvoj mladih ljudi. Ovo zanimanje, radeći s mladima na različitim inicijativama, zapravo radi na razvoju zajednica u kojoj djeluju.
Omladinski lider se upisuje u Šifarnik standardne klasifikacije zanimanja u FBiH (Službene novinama FBiH”, broj 22/04, 26/09, 40/09)u okviru 3429 – Ostali poslovni posrednici (3429.08 – Organizator kulturno-zabavne djelatnosti).
Pored općeobrazovnih predmeta gimnazijskog nivoa koji omogućavaju polaganje eksterne mature i upis bilo kojeg fakulteta, učenici pohađaju i stručno-umjetničke predmete: projekt menadžment i produkciju, liderstvo izvedbenih umjetnosti, dikcija i govorništvo, umjetnost lobiranja i zagovaranja, medijska kultura i pismenost, anatomija pokreta, elementi glume i režije, savremene metode grupnog rada, likovno oblikovanje prostora, osnove pedagogije, produkcijski projekat i društveno odgovorni projekat.
Upis: Maj/Juni 2021.
Broj mjesta je ograničen.
+ 387 61 36 56 00
#savremenoumjetnickaskola
#SkolaKreativneSamospoznaje
(facebook)