Sticanjem znanja o vladavini prava mladi mogu više doprinjeti reformi pravosuđa

Aktivno uključivanje mladih u pitanja vladavine prava i standarda Evropske unije u ovoj oblasti, podrazumijeva bolje informisanje mladih o pravosudnim institucijama, borbi protiv korupcije jednakom pristupu pravosuđu, ali i o pravnim pitanjima koje će im omogućiti da lakše shvate svoja prava, kako da ih ostvare i zaštite.

“Mladi za vladavinu prava – LAB” (Youth Rule of Law Lab – YRoLL) projekat koji finansira Evropska unija, a implementiraju udruženje “Ja bih u EU” i “ORC” Tuzla, upravo pruža priliku mladima da se kroz simulacije suđenja i radom sa pravosudnim institucijama upoznaju sa vladavinom prava i uključe u procese reformi pravosuđa.

Na desnoj stani fotografije nalaze se dva banera. Prvi (s lijeva na desno) je bijele boje i na njemu piše plavm slovima Jabiheu. Baner do njega je ljučičaste boje i na njemu piše Mladi za vladavinu prava Lab. Na fotografiji su i dvije djevojke koje sjede za stolom. (S desna na lijevo) Prva djevojka sjedi, dok druga djevojka, odjevena u crvenu togu, stoji. i ima svoje izlaganje.
Učesnici prvog polufinala u Banja Luci

Okupljeni u četiri tima, učestvovali su u prvoj simulaciji suđenja koji se odvijao na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci. Deset mladih ljudi, zajedno sa pravnim ekspertima i sudijama pokazali su svoje znanje u simuliranom sudskom procesu.

Sala u kojoj se održao događaj. Govornik je ispred bijelog zida i obraća se prisutnim učesnicima koji sjede u klupama u amfiteatru.
Prvo bolufinale u Banja Luci

„Ovakvi projekti su od ključnog značaja jer pružaju mladim ljudima priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i konceptima prava. Same simulacije suđenja imaju za cilj da učesnici/ce nauče kako jedan parnični ili krivični postupak izgledaju. Od posebnog značaja su ovakve simulacije za mlade pravnike/ce koji rijetko imaju priliku prisustvovati suđenju ali i bitne su za mlade ljude da razviju nova iskustva, znanja, i vještine“, istakla je Delila Islamović mlada pravnica i kreatorka hipotetičkih slučajeva dok je učesnik Tima 2, Ademir Čaušević istakao da je po prvi put vidio na koji način jedna sudska parnica teče i da bi preporučio svima, a pogotovo mladim poduzetnicima da se upoznaju kako i na koji način treba da potražuju svoja prava.

Na fotografiji su prikazani prisutni u sali, ali se u prvom planu nalazi djevojka koja u ruci drži priručnik ljubičaste boje. Djevojka je odjevena u crvenu togu.
Učesnici na projektu Mladi za vladavvinu prava – LAB

Zadovoljstvo je sarađivati sa kolegama i raditi na projektu koji upravo akcenat stavlja na podizanje svijesti mladih ali i svih građana o vladavini prava i na unapređenje efikasnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini na njenom putu ka EU integracijama, istakla je učesnica Milica Kos.