Subvencionisani kursevi u Agora centru – UPIS JE U TOKU!

UG Agora poziva zainteresovane građane/ke da se uključe u proljetni program subvencionisanih kurseva.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na sljedeće kurseve za djecu i odrasle:
kurs njemačkog jezika za odrasle
kurs engleskog jezika za odrasle
kurs informatike za odrasle
kurs sviranja gitare za djecu
kurs sviranja klavijatura za djecu
O kursevima
Subvencionisane obuke su kreirane sa ciljem stvaranja prilika za neformalno obrazovanje građana kao načina za izgradnju bosanskohercegovačkog društva znanja. Mi vjerujemo da ulaganjem u obrazovanje ulažemo u jačanje kapaciteta pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice. Subvencionisani kursevi se realizuju zahvaljujući aktivistima uključenim u rad Centra, i donatorima koji podržavaju programske aktivnosti, kao što su Fondacija tuzlanske zajednice i Olof Palme Centar.
Način i rok prijave
Rok za prijave na kurseve i uplate participacije je 03.05.2021. godine. Po isteku roka za prijave, kandidati koji su podnijeli prijavu i izvršili uplatu participacije će biti obaviješteni o terminima realizacije časova. Prijaviti se možete putem prijavnih obrazaca, KLIKOM NA NAZIV KURSA KOJI ŽELITE UPISATI:
kurs njemačkog jezika za odrasle
kurs engleskog jezika za odrasle
kurs informatike za odrasle
kurs sviranja gitare za djecu
kurs sviranja klavijatura za djecu
Kursevi će biti realizovani u poslijepodnevnim terminima, dva puta sedmično.
Planirano je da grupe za učenje počnu sa radom u toku mjeseca MAJA, ukoliko epidemiološke mjere dozvole veća okupljanja i rad edukativnih centara.
Svi časovi će biti realizovni u prostorijama Agora centra, na adresi Maršala Tita 109 (preko puta Robota u gradu) ili online ukoliko epidemiološka situacija ne dozvoli rad u učionici.
Cijena i način plaćanja
Ponuđene edukacije u proljetnom ciklusu su subvencionirane, što znači da Agora centar pokriva 60-80% troškova pune cijene kursa, dok polaznik plaća ostatak. Za učešće na kursevima polaznici participiraju sa isnosima navedenim u opisima kurseva.
Uplate se vrše na blagajni Udruženja, na adresi Maršala Tita 109. Uplatom participacije, prijavljeni kandidati osiguravaju mjesto u grupi za učenje. Broj mjesta je ograničen.
Priznavanje kursa
Nakon realizovanog kursa, polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu kojeg će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja. Planovi i programi za realizaciju kurseva engleskog i njemačog jezika i informatike za odrasle odobreni su od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Pedagoškog zavoda TK. Uvjerenja izdata za navedene kurseve su priznata od strane navedenih institucija.
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail: agora@agoracentar.org, na telefon broj: 035/277-114 ili lično u prostorijama centra svaki radni dan 08:00 – 16:00h.
Napomene za kurseve engleskog jezika i informatike za odrasle:
1. Prednost pri prijavi imaju učenici, studenti, nezaposlene osobe i penzioneri.
2. Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.
3. Kandidati koji izvrše prijavu i uplatu participacije u navedenom roku će biti kontaktirani sa informacijama o tačnim terminima održavanja kursa po isteku roka za upis.
Napomene za kurs njemačkog jezika za odrasle:
1. Molimo kandidate da pri uplati ponesu dokument kojim će potvrditi da spadaju u kategoriju studenata, učenika ili da su nezaposlena osoba. Studenti i učenici mogu donijeti index ili školsku knjižicu na uvid, dok nezaposlene osobe trebaju donijeti radnički karton ili potvrdu o evidenciji Biroa za zapošljavanje.
2. Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.
3. Kandidati koji izvrše prijavu i uplatu participacije u navedenom roku će biti kontaktirani sa informacijama o tačnim terminima održavanja kursa po isteku roka za upis.
(agoracentar.org)