16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

UN Women BiH, u saradnji sa partnerima, od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, provodi kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”.Aktivnosti su dio globalne kampanje...