16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

UN Women BiH, u saradnji sa partnerima, od 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, provodi kampanju “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”.Aktivnosti su dio globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja poziva na okončanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.
Pozivamo Vas da pratite online diskusiju povodom početka kampanje “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno” u utorak, 24.11.2020. godine sa početkom u 11:00 sati, putem platforme Zoom.
Registrirajte se za diskusiju putem sljedećeg linka: https://bit.ly/3fewFOq
U fokusu ovogodišnje kampanje “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno” u BiH je utjecaj pandemije COVID-19 na porast nasilja nad ženama i djevojčicama. Uz to, kampanja ističe važnost osiguravanja nesmetanog pristupa uslugama podrške preživjelima nasilja, te doprinos šire zajednice prevenciji nasilja nad ženama u vremenu krize, s posebnim fokusom na medije.
Agenda događaja:
11:00 Uvodne riječi i predstavljanje kampanje od strane moderatorice Marine Riđić 11:05 – 11:20 Uvodni govori Obraćanje NJ.E. Johanne Strömquist, ambasadorice Švedske u BiHObraćanje Johna Kennedyja Mosotija, predstavnika UNFPA u BiHObraćanje Davida Saundersa, predstavnika UN Women u BiH
11:15 – 11:45 Panel diskusija „Utjecaj pandemije COVID-19 na nasilje nad ženama“ Joško Mandić, stručni savjetnik pri Agenciji za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiHJasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije iz SarajevaRadmila Žigić, direktorica Fondacije „Lara“ iz Bijeljine
11.45 – 12.00 Diskusija i Q&A sesija Nadamo se Vašem učešću i srdačno Vas pozdravljamo!
Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Mashu Durkalić, saradnicu za komunikacije pri UN Women, putem e-maila masha.durkalic@unwomen.org ili telefona 062 853 579.

(mreza-mira.net)