Akademija za komunikacije za mlade

Akademija za komunikacije za mlade

Vladina kancelarija za razvoj i evropsku kohezionu politiku Republike Slovenije i Centar za evropsku perspektivu (Centre for European Perspective) organizuju Akademiju za komunikacije za mlade – trodjelni program izgradnje komunikacionih kapaciteta za mlade ljude...